LUOTTAMUS – esimies, panosta tähän!

Miksi luottamus on tärkein asia yrityksen menestymisessä? Miten luottamus rakentuu? Miten esimiehen kannattaa toimia lisätäkseen luottamusta tiimissään? Miten yhdessä tunnissa parantaa luottamusta?

“Paras tapa selvittää voitko luottaa toiseen, on luottaa häneen.”
                            -Ernest Hemingway-

Luottamus nro 1

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima hanke ”Työelämä 2020” toteaa, että luottamus on työelämän tärkeintä pääomaa ja että vain luottamuksen varaan voidaan rakentaa menestyvää yrityskulttuuria. Olen samaa mieltä. http://www.tyoelama2020.fi/tietoa_hankkeesta

Meillä kaikilla on turvallisuuden-, yhteenkuuluvuuden- ja arvonannon tarpeet, jotka Maslow jo aikoinaan omassa motivaatioteoriassaan esitteli vuonna 1943. Näiden tarpeiden tulee olla tyydyttyneitä, jotta ihminen pystyy toteuttamaan itseään eli saamaan omat kykynsä täyteen käyttöön – olla luova, innostunut ja tuottelias.

Luottamus on kompleksinen kokonaisuus, joka pitää sisällään nuo edellä mainitsemani kolme ihmisen perustarvetta turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja arvonannon. Luottamus vaikuttaa pääosin tiedostamatta intuitiivisesti, me luotamme tai sitten emme. Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa, se täytyy ansaita ja lunastaa omalla käytöksellä.

Ilman luottamusta ihmiset eivät ota riskejä.  Ilman luottamusta ihmiset eivät myöskään jaa tietoa. Jatkuvassa kilpailussa yritysten tulee pystyä muutokseen, joka sisältää aina riskin. Riskin ottaminen taas edellyttää luottamusta.  Ilman muutosta yritys jämähtää paikoilleen ja ennen pitkää häviää markkinoilta.

Luottamuksen rakentuminen

Tutkijatohtori Tapani Riekki pohtii, mistä luottamus rakentuu ja esittelee kolme luottamukselle keskeistä ulottuvuutta:

”Yksilölliset lähtökohdat ja hetkelliset intuitiot ovat tekijöitä, jotka toimivat etenkin tuntemattomissa ja uusissa tilanteissa ja luovat pohjan luottamukselle. Tähän vaikuttavat niin biologiset kuin ympäristö- ja kasvatustekijät. Omia asenteita kannattaa näiltä osin oppia tunnistamaan, sillä metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Jos haluat rakentaa luottamusta ja olet perusluonteeltasi epäileväinen, saattaa se heijastua takaisin siten, että myös vastapuoli alkaa epäillä sinua, vaikka hän lähtökohtaisesti suhtautuisi sinuun luottavasti. Me luotamme helpommin ihmisiin, jotka ovat samankaltaisia.”

”Systeemiluottamus on luottamuksen seuraava taso, joka rakentuu hetkellisen kohtaamisen päälle. Se perustuu etenkin vastavuoroiseen toimintaan ja opittuun maineeseen. Kun jotain sovitaan, asioista pidetään kiinni. Toiminta on molemmin puolin avointa ja molempien odotusten mukaista.”

”Suhdeluottamus rakentuu yhteenkuuluvuuden tunteen varaan. Tunnemme toisemme, myös empaattisesti ja henkilökohtaisesti, koemme että meillä on samat tavoitteet ja arvot ja jopa kuulumme samaan joukkoon. Se vaatii tuttuutta ja ajallista panostusta ja rakentuu usein systeemiluottamuksen päälle.”

Vinkit esimiehelle luottamuksen rakentamiseen

Esimiehen tuen koetaan vaikuttavan voimakkaammin luottamuksen kehittymiseen. Esimiehen ja alaisen välisen luottamuksen kehittyminen vaatii aikaa ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tulee olla mahdollisimman avointa, rehellistä, jatkuvaa ja vastavuoroista. Tasapuolisuus kaikkia kohtaan ketään suosimatta on ensiarvoisen tärkeää. Luottamuksen rakentamista edesauttaa laadukkaasti tehty työ sekä molempien osapuolten sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja yhteistyöhön. Luottamuksella on suora yhteys työyhteisön tuottavuuteen, innovatiivisuuteen, kilpailukykyyn ja tulokseen.

  • Tutustu työyhteisöösi, kuuntele, kysele, ole läsnä arjessa.
  • Ole avoin, jaa tietoa.
  • Sanat ja teot vastaavat toisiaan. Lupaa vain asioita, jotka voit toteuttaa.
  • Mahdolliset muutokset tiedotettava heti, muista perustella miksi.
  • Kehitä tiedonkulkua, kokouskäytäntöjä ja mahdollista aito vaikuttaminen.
  • Pidä mielessä oikeudenmukaisuus, aitous, rehellisyys ja hienotunteisuus.
  • Palautetta tarvitaan usein. Ja enemmän sitä positiivista.
  • Uskalla tehdä päätöksiä, vaikka ne eivät aina miellyttäisikään kaikkia.
  • Myönnä virheesi.

Lue lisää lähteestä: https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/luottamuksen_rakentaminen_tyoyhteison_vuorovaikutuksessa

Luottamustunti on Työelämä 2020 -hankkeen ilmainen verkkotyötyökalu luottamuksen kehittämiseksi, joka vie aikaa vain yhden tunnin: http://www.luottamustunti.fi/luottamustunti

”Luottamus syntyy lupauksista ja niiden pitämisestä!”

Pia Lehtola
LMI Johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar