Merkityksellinen työ lisää yrityksen tuottavuutta

Merkityksellinen työ lisää yrityksen tuottavuutta

Yritys toimii oikein, kun sen tuottavuus lisääntyy, avain tähän on itseohjautuvuus ja työn kokeminen merkitykselliseksi. Työn kokeminen merkitykselliseksi motivoi työntekijöitä, tekee työn mielenkiintoiseksi ja lisää siten koko yrityksen tuottavuutta. Esimies voi lisätä työn kokemista merkitykselliseksi esimerkiksi auttamalla koko yhteisöä näkemään yhteisen vision, delegoimalla mielekkäitä työtehtäviä ja tukemalla itsenäisiä työryhmiä. Hyvällä johtamisella tuottavuus paranee.

Selkeä visio lisää työn merkityksellisyyttä

Vision avulla johtaja luo mielikuvan tulevaisuudesta, joka on innostava ja vetoaa tunteisiin. Lisäksi visio luo uskoa sekä yrityksen, että työntekijöiden hyvään menestykseen. Tämä edellyttää johtajalta kykyä kommunikoida ja saada kaikki työntekijät sitoutumaan yhteiseen visioon.

Hyvät johtajat ovat visionäärejä, heillä on aina tiedossa mihin yritys on matkalla ja he pystyvät myös viestittämään tämän kaikille. Kaikilla on yksinkertainen kartta mihin ollaan menossa ja mitkä välietapit ovat.

Useat työt ovat kuin palapeli, jokainen työntekijä on tärkeä pala isossa kuvassa

Jos samaa rakennustyötä tekevistä ihmisistä osa ajattelee muuraavansa tiiliä, osa rakentavansa taloa ja osa rakentavansa temppeliä, työntekijöiden työn merkityksellisyys, innostavuus ja motivaatio ja siten myös työn tulokset ovat varmasti erilaiset. Valmis työ on kuin palapeli, jossa jokaisella palalla, työntekijällä, on tärkeä tehtävä lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jokaisen työntekijän tulee tietää kuinka tärkeä pala oma työ on kokonaisuuden kannalta ja kuinka oma työ vaikuttaa kokonaisuudessa.

Yhteiset tavoitteet ja palautteen voima

Jokaisen tulee organisaatiossa tietää missä maali on. Tämän tiedon johtaja välittää asettamalla suuria päämääriä ja pilkkomalla ne taitavasti pienemmiksi realistisiksi ja motivoiviksi välitavoitteiksi. Näin kaikille syntyy onnistumisen tunteita ja halu kehittyä työssään. Maaliin pääsemisessä auttaa oleellisesti työntekijöiden saama palaute. Mikä meni oikein ja missä voisi onnistua vieläkin paremmin? Ilman palautetta on vaikea arvioida kuinka pitkä matka maaliin on.

Delegointi motivoi ja kehittää organisaatiota

Valtuuksien jakaminen lisää tuottavuutta, se luo motivoivan ilmapiirin, joka lisää ryhmän jäsenten voimavaroja, kykyjä ja vastuuntuntoa ja sitä kautta sitoutumista haluttuihin tavoitteisiin. Esimies osoittaa arvostustaan ja luottamustaan tiimin jäsenille jakamalla heille osan esimiehelle perinteisesti kuuluvista töistä. Hyvät johtajat ovat ihmistuntijoita ja ymmärtävät erilaisuuden voimavarana, jolloin eri ihmisiä motivoivat erilaiset työt tai työryhmät. Esimies antaa valtuudet työntekijöille tehdä omalla tavallaan sen, mitä he parhaiten osaavat.

Esimiehestä valmentavaksi johtajaksi

Esimiestyön vaatimukset kasvavat jatkuvasti, esimieheltä vaaditaan yhä enemmän valmentavan johtajan taitoja, joissa korostuu empatia ja kyky huomioida työntekijät yksilöinä. Valmentava johtaja antaa tilaa työntekijöiden kehittymiselle ja kehittää työyhteisöä huomioiden kaikkien vahvuudet eri tehtävissä. Samalla hän jakaa valtaa ja vastuuta, antaa tukea ja kannustaa. Näin organisaatiosta tulee itseohjautuva ja jokaisen työn merkityksellisyys lisääntyy.

Marja Konkka
LMI johtajuuskehittäjä

Lisätietoa LMI:n The Total Leader® -konseptista »
Lisätietoa LMI:n Valmentava johtaminen® -ohjemasta »

Relaterade artiklar