Mitä päämäärätaitosi voivatkaan olla?

Johtajan päämäärätietoisuus ja taito näyttää suuntaa vaikuttavat porukan innostukseen, tekemiseen ja onnistumiseen. Johtajan tavoitehakuisuus on selviö, ajattelemme. Hän tietää luvut, mittarit ja palkitsemis-systeemit, ja hän tähtää kasvuun. Todellisuus on toista, väitän! Siksi valmennuksessani työstetään johtajan ja organisaation päämääriä, luodaan tavoitteisiin kirkkautta ja jäsennystä ja rakennetaan edellytyksiä maaliin pääsemiseen.

Rakkaat asiakkaani, toivon ja tiedän teidän tarkastelevan kirjoitukseni sisältöä laajemmin yhteyksin, ei erityisesti tai lainkaan teidän valmennukseen tai tilanteeseen liittyen. Toivon osaavani kirjoittaa näkemistäni laajemmista näkökulmista ja tärkeistä yleisistä havainnoistani.

Useimmat meistä ajattelemme olevamme tavoitteellisia ja tuloshakuisia. Tiedämme tavoiteluvut, kehityshankkeet, kriittiset menestystekijät, roadmapit ja KPI:t. Niitä hieromme useaan otteeseen porukankin kanssa. Nehän perustuvat strategisiin linjauksiin, ja kyllä ne kirjallisessa muodossa ja esitysmateriaaleissa jossain ovat.

Valmennukseni aikana moni miettii päämääriä syvällisemmin ensimmäistä kertaa – oikeasti! Kysyessäni moni rakentaa työn tavoitteet tekemisistä, kasvattamisesta, kehittämisestä, varmistamisesta etc. Sitten katsomme oman työn ja elämän agendaa. Asiakkaani, toivottavasti ymmärrätte kärjistykseni, kun sanon, että edessämme on lista tekemistä, kehittämistä, varmistamista ja muuta pehmoista ja epämääräistä. Siitä tulee seuraamaan myös epämääräistä aikaansaamista ja saavuttamattomia tuloksia ja toteutumatonta menestystä, valitettavasti. Kun valmennuksessa pohdimme, miten agenda ja päämääriin pääseminen etenevät ja toteutuvat, tulee epäröintiä. Etenee hitaasti, tuli esteitä, on muita tärkeitä asioita, poikkeusolot haittaavat, tulipaloihin reagointia, porukka ei ole sitoutunut, puuttuu resursseja. Ja nyt onkin tekeillä ensi vuoden uudet tavoitteet.

Yleistän ja kärjistän, kun sanon, että moni asia on omalle itselle selityksen kertomista sekä omien ja porukan taitojen vajavaisuutta. Pahoittelen entisien työnantajieni puolesta ja suren vieläkin, että joskus kauan sitten olin itse samassa jamassa – being there, done that.

Päämäärien jäsennys

Onnistumisen taidot perustuvat valintojen ja päämäärien jäsentämisen kautta syntyneeseen selkeyteen, innostavuuteen ja olennaisen hahmottamiseen. Hyvin rakennetut päämäärät ovat kirkkaita, positiivisia, houkuttelevia, haasteellisia ja mahdollisia saavuttaa. Ne määrittävät käytännön valintamme ja fokuksemme. Hyvät päämäärät eivät ole tekemistä, ne ovat enemmän tavoitetila, jossa ollaan maalissa. Niiden toteutumiseen on oltava päätösvalta tai vaikuttamis­mahdollisuudet. Hyviä päämääriä porukka haluaa tulla toteuttamaan.

Toteutettavien päämäärien joukko on lukumäärältään rajallinen. Se on jäsennetty osa-alueisiin, jotka kukin edustavat tärkeimpiä toimintoja ja tuloksen osia. Syntyy ketju osatavoitteita, jotka tulevat johtamaan taustalla olevaan isompaan strategiseen tavoitteeseen. Kun me johtajina ja johtoryhmänä vastaamme kysymykseen ”mistä tiedämme, että olemme päämäärässä?”, saamme vastauksena mittarit. Ne eivät aina ole lukuja, vaan tärkeitä havaintoja ja joskus tunteitakin. Koko porukan kannalta on tärkeää osata erottaa päämäärä ja mittari toisistaan. Sen jälkeen ja mieluimmin porukalla jäsennetään ne toimenpiteet ja askeleet, jotka johtavat päämäärään, suunnitellaan aikataulua ja päätetään vastuuhenkilö. Tätä sanotaan päämäärien jäsentämiseksi, ja sen aikaansaamisen ja johtamisen taitoa vahvistetaan valmennuksessani.

Maaliin saamisen edellytykset

Päämääriin tuijottaminen tai niiden toistaminen eivät niihin vie, eivät saa tavoitteita toteutumaan. Maaliin vievät edellytysten toteutuminen, oikeanlainen tekeminen, toimivat prosessit, hyvät päätökset, tuottavat rutiinit, toimiva työnjako, ongelmien ratkaisukyky, avainhenkilöiden onnistuminen tehtävässään, aikaansaamisen kulttuuri – siis hyvä johtaminen ja porukan taidot.

Hyvin jäsennetyt päämäärät ovat edellytys onnistumiselle. Päämäärät ohjaavat käytännön tekemistämme ja ajankäyttöämme. Niiden kannattaa olla toistuvasti näkyvillä ja osa puheemme partta. Niiden ympärillä jokaisen kannattaa suunnitella tekemisiään ja ajankäyttöään päivittäin tai ainakin viikoittain. Johtaja kysyykin, olenko nyt tekemässä oikeita asioita päämääriemme eteen ja mitä teen kunkin edistämiseksi seuraavan 2 viikon ja 2 kuukauden aikana?

Johtamisvalmennukseni on laaja-alaista kehittämistä onnistumisen taidoissa. Siihen sisältyy aina päämäärien jäsentämiseen ja selkiinnyttämiseen liittyvä työ, mikä on erittäin hyödyllisesti käytettyä aikaa.

Risto Jokela
LMI johtajuuskehittäjä

 

Lisätietoa LMI:n  The Total Leader® -konseptista »

Relaterade artiklar