Mitä valmennuksesta saa?

Valmennus muuttaa ajattelu- ja toimintatapoja. Muutos alkaa jo pian valmennusprosessin aloituksesta. Oma toiminta ja johtaminen muuttuvat oivallusten ja lisääntyneen itsetuntemuksen avulla. Varsinaiset tulokset tulevat myöhemmin. Ne ovat liiketoiminnan tunnuslukujen kasvua. Moni asiakkaani on tehnyt tuplauksen parissa vuodessa. Tulokset tulevat oman porukan kehittymisen, paremman johtamisen ja parempien päätösten jälkeen.

Tavan takaa kysytään mitä valmennuksesta saa, mihin se vaikuttaa, mikä on sen hyöty, miksi sitä kannattaisi harkita. Hyvä että kysytään, sillä vastauksessa kiteytyy valmennusprosessin punainen lanka.

Tulokset tulevat muuttuneista toimintatavoista. Toiminta muuttuu, kun ajattelu muuttuu. Tutkitusti positiivinen, myötätuntoinen ja kannustava valmennus aikaansaa muutoksia johtajan aivoissa ja mahdollistaa oppimista, kehittymistä ja omien resurssien käyttöä (lähde: Case Western Reserve University). Valmennus saa pysähtymään ja rohkaisee nimenomaan ajattelemaan uusin tavoin ja kehittämään omaa ajattelua.

Valmennuksen teemat kohdistuvat ensin omaan itseen, itsensä tuntemiseen, omiin ajattelumalleihin, tapoihin ja taitoihin. Oma suunta, oleellinen ja tärkein tekeminen kirkastuvat. Tulee tehneeksi enemmän oikeita ja tärkeitä asioita. Tekemisen focus, teho ja tuottavuus kasvavat. Oma toiminta ja päätökset ovat rohkeampia, viisaampia ja parempia. Oma energia, jaksaminen, itseluottamus, hyvinvointi ja elämänlaatu paranevat.

Valmennus kohdistuu myös taitoon johtaa muita ihmisiä, vuorovaikutukseen, ihmisten kanssa tekemiseen ja yhdessä aikaansaamiseen. Valmennuksen tuloksena porukan suunta selkiintyy. Yhdessä ja erikseen tehdään oleellisia asioita ja parempia päätöksiä. Porukan yhteistoiminta ja -henki paranevat ja tuottavuus lisääntyy. Juuri tästä tulevat isoimmat valmennuksen hyödyt.

Ajattelu ja tekeminen muuttuvat valmennuksen ansiosta nopeasti. Uusia toimintatapoja tulee käyttöön, uusia taitoja omaksutaan. Varsinaiset tulokset näkyvät kuitenkin myöhemmin, parin vuoden kuluessa. Ne näkyvät ihmisten ja yhtiön suorituskyvyssä, ja sitten tuloslaskelmassa ja taseessa. Liikevaihto ja tulos kasvavat, KPI:t paranevat, arvo omistajalle lisääntyy, jatkuvuus on turvatumpaa. Moni asiakkaani on tehnyt liiketoiminnan tuplauksen parissa vuodessa, ja kertovat kuinka iso ansio siinä on valmennuksen käynnistämällä henkilöiden kasvulla. Tietenkään emme laske kaikkea valmennuksen aikaansaamaksi, sillä usein muutakin hyvää tuppaa tapahtumaan samanaikaisesti.

Tulokset eivät tule itsestään. Niiden eteen on ponnisteltava. Oman itsensä kehittäminen voi olla työlästä, joskus jopa rankkaa. Valmennus kannustaa ja auttaa matkalla kehittymistaitojen osaamiseen.

Risto Jokela
LMI johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar