Det har varit en mycket bra och lärorik kurs som säkert är till nytta för alla, säger Movacos kundansvariga Janne Kuismin. Janne ger både Personligt ledarskap™-helheten och ledarutvecklaren en 9:a på en skala från 1 till 10.

Janne har mognat in i sin nya roll, blivit medveten om sina styrkor, bearbetat sina personliga utmaningar och uppnått mätbara resultat genom att förverkliga sina mål och planer.

 –Det mest värdefulla har varit förståelsen av min egen förmåga och insikten att ”allt är upp till mig själv”, liksom förbättrat självförtroende och planering av vardagen. Numera arbetar jag systematiskt och har jag koll på min tidsanvändning och min attityd, säger Janne.

Processen har gett nycklar för att utveckla försäljningsarbetet. Tidshanteringen har klart förbättrats och konkreta mål har uppnåtts och till och med överträffats, t ex inom försäljningen.

–Jag uppskattar att min ledarutvecklare Susanne Liimatainen har utmanat och sparrat mig och fått mig att tänka i nya banor och se nya perspektiv. Utvecklingen har varit bra och den kommer att fortsätta.

Mårten Snellman, Movaco Oy:s vd och Jannes chef, berättar att han är mycket nöjd med Jannes utveckling och arbete. Mårten har funnits med även i denna process för att ge Janne bästa förutsättningar att lyckas i arbetet.

Vi är stolta över att ha haft förmånen och äran att arbeta med Movaco sedan 2011. Alla på Movaco, från ledningen till servicepersonal, har fått LMI-coaching.

Konkreta resultat av utvecklingsprocesserna har bland annat varit: förbättrad produktivitet och flyt i arbetet, arbets- och ansvarsfördelningen har förtydligats, ökad öppenhet, jobbar bra mot gemensamma mål, kortare svarstider m fl.

Movaco Oy

Movaco Oy är en auktoriserad Canon Business Center-återförsäljare i och omkring Vasa som hjälper dig att effektivisera din kontorsmiljö med hjälp av dokument- och utskriftslösningar från marknadsledaren Canon.  Movaco har utmärkt kundservice och investerar ständigt i utveckling och personal.

Vi tackar varmt Mårten Snellman och Janne för den här resan tillsammans.

 

Läs mer om Personligt ledarskap™ -programmet och andra LMI-program