Tomas Grynngärds har i det närmaste vuxit upp på familjeföretaget Electrocon i Tjöck, Kristinestad, som specialiserat sig på kablagetillverkning. Tomas tog över som vd efter sin far på heltid år 2013.

Redan när han började diskutera ett eventuellt coachningsprogram med ledarutvecklaren Marica Lassus började han tänka i nya banor vad gäller företagets framtid och det var sedan ett lätt beslut att genast påbörja programmet Personligt ledarskap™. Det blev många givande diskussioner.

–Programmet har haft stor inverkan på mig personligen. Företaget kommer att utvecklas i en helt annan takt framledes. Framtiden har blivit nåbar, formulerar han sina tankar.

Målinriktning och planering

Programmet Personligt ledarskap™ ger ett bra stöd för målinriktning och planering inom livets olika områden. I ett familjeföretag är företagets framgång och de egna ambitionerna nära sammanbundna och möjligheten att bolla tankar och idéer med någon utomstående är viktig. De egna kanske tidigare något diffusa tankarna klarnar, man får nya perspektiv, självförtroendet och motivationen ökar och man får också bättre förståelse för andra människors olikheter och vikten av bra kommunikation.

Handlingar viktigare än ord

Det som avgör resultatet är ändå handlingarna. Förutom att göra upp långsiktiga planer för bolagets framtid har Tomas redan genomfört många konkreta åtgärder: upplägget i vardagen gällande produktion och personal är klarare, rekryteringen tog fart och han har fått behövlig avlastning av eget arbete.

–Jag insåg att jag själv var en begränsande faktor för bolagets nästa fas. Dessutom tog arbetet mer och mer av min tid. Nu har jag för första gången kunnat hålla en riktig semester då jag inte hela tiden behöver vara involverad i allt som sker.

Utvecklingen fortsätter

Allt går ändå inte att fixa i en handvändning fast man vet hur det borde vara. Efter att programmet Personligt ledarskap™ var slutfört tyckte Tomas att det kändes som att det fortfarande fanns många möjligheter kvar att utforska. Han bestämde sig för att fortsätta med programmet Personlig produktivitet och Teamutveckling™ för att få konkreta redskap för att förbättra tidshantering, planering, delegering och kommunikation, både för sig själv och för sina medarbetare. Den programhelheten pågår som bäst.

Tomas tycker att det är viktigt att skolningen kan genomföras personligen på plats.

–Det blir en genuinare kontakt än via Teams eller en föreläsningssal. Jag kan diskutera min specifika situation och mina faktiska exempel och hitta tillämpningar som passar just mig och mitt företag, säger han.

Läs mer om våra program eller boka en avgiftsfri presentation via vår kalender.