”Vi hade växt utan desto mera planering. Det var dags att stanna upp och verkligen fundera över var vi vill vara om några år.”

Herea Oy i Vasa är en marknadsförings- och kommunikationsbyrå som är inriktad på utformning och produktion av innehåll. Hereas strategi som gjordes för fem år sedan behövde uppdateras och kompletteras när en ny delägare kom in i bilden. Det var dags att sätta sig ner och fundera över vilken tillväxtinriktning och -takt man ville ha. Man upplevde också att det var väldigt viktigt med en utomståendes synpunkter och sparring. Två personer i ledande ställning inledde samarbete med LMIs ledarutvecklare Marica Lassus. Slutresultatet blev en konkret strategi med tydliga fokusområden och ekonomiska målsättningar.

Enligt Hereas grundare och vd Eliina Puijola spelade strategiprosessen en viktig roll för att engagera den nya delägaren.

– Vi diskuterade igenom saker och ting tillsammans och hittade en gemensam syn på vad vi ska fokusera på i fortsättningen och varför. Vi kunde också uttrycka många målsättningar i siffror, vilket gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp hur det går med strategins genomförande.

– Under processens gång hittade vi nya vinklingar vad gäller bolagets framgångsfaktorer. För mig blev det tydligt hur mitt eget kunnande och agerande inverkar på strategins genomförande samt vilken betydelse och värde det har för företaget, berättar Hereas andra delägare Maija Anttila.

Strategiarbetet är en pågående process

Strategiarbetet är en pågående process som kontinuerligt behöver utvärderas. Hur omfattande strategi man gör beror på företagets och verksamhetsmiljöns natur.

Om man är redo för alternativa perspektiv och att fundera i nya banor har man stor nytta av utomståendes sparring. Hurudant slutresultatet blir beror naturligtvis på den egna viljan och arbetsinsatsen.

– Man måste arbeta själv, fundera och skriva. Marica är väldigt bra att diskutera med och låter kunden tänka högt, men hon har också förmågan att driva kunden framåt. Hon hade också ett lagom konkret sätt att behandla olika saker på som passade oss och tack vare sin långa arbetserfarenhet kunde hon dessutom bedöma vårt tjänsteutbud och verksamhet, säger Eliina.

Strategiskt tänkande är oerhört viktigt i en snabbt föränderlig värld, även om man inte kan låsa företagets strategi för en lång tid framåt. Strategin är som en kompass som visar riktningen och hjälper både ledningen och personalen att göra rätt beslut och agera i vardagen.

Från nuläge till nyläge

– Det var till stor nytta för oss att vi under processens gång kunde behandla även ledarskaps-relaterade ärenden. Det är rent ut sagt en stor lättnad då man kan bolla sådant med en utomstående. Det har man normalt inte möjlighet till i en ensam chefsposition, sammanfattar Eliina.

Vid kartläggningen av den nuvarande situationen kommer det ofta fram saker som det inte lönar sig att fortsätta med, vilket betyder att man får mer tid över för aktiviteter som skapar mervärde för verksamheten. Det lönar sig alltså att ta tillräckligt med tid för att gå igenom hela strategiprocessen så att man gör det ordentligt, men ändå effektivt.

– Jag kan rekommendera det här programmet till sådana sm-företag där man kör på för fullt och har mycket idéer, men tiden inte räcker till för allt, konstaterar Maija.

Läs mer om LMI:s strategiprogram »
Läs mer om samma ämne i Maricas blogg (på finska): Strategiataulun maalaaminen: ”Mistä tulemme? Keitä olemme? Mihin menemme?” 

Läs Hereas artikel (på finska): Visio vahvistui: Herea on teollisuusyritysten näkyväksi tekijä

Läs hur det ser ut ett år senare (på finska): Tulos triplaantui ja palvelutarjonta vetää