LMI Finland har valt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) resultatenhet HUS Akuten till Årets kund 2022. Till valet bidrog samarbetets omfattning och kontinuitet, men framför allt kundens utmärkta framsteg inom ledarutveckling, både på organisations- och personnivå.

LMI:s ledarutveckling baserar sig på målmedveten och resultatinriktad förbättring och utnyttjande av förmågor, styrkor och självledarskap.

HUS Akuutti är LMI Finlands Årets kund - The Client of the Year 2022HUS Akuten är en av tolv resultatenheter i Finlands största sjukvårdsdistrikt, som sysselsätter ca 25 000 personer. Sjukvårdssektorn har delvis kritiserats för att unga läkare och sjukvårdare inte trivs på sina arbetsplatser (Finska läkarförbundets undersökning 2018). Det finns en enorm brist på kunnig arbetskraft inom branschen så gott ledarskap och ett starkt arbetsgivarbrand är viktigt för hela fältet.

I samband med social- och hälsovårdsreformen (sote) insåg HUS Akuten behovet av att utveckla sitt ledarskap. Direktör för verksamhetsområdet och professor Maaret Castrén hade under sina arbetsår i Sverige bekantat sig med LMI:s ledarskapsprogram och beslöt att HUS Akutens nyckelpersoner skulle få en möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom en personlig ledarskapscoach. Som stöd för processen användes programmen Personligt ledarskap™, Motiverande ledarskap™ och Personlig produktivitet och teamledarskap™.

De som gått LMI-programmet har upplevt att det i den hektiska sjukhusvärlden är mycket välkommet att få stanna upp och med hjälp av den personliga coachen få möjlighet att reflektera över sitt sätt att leda. De har fått många aha-upplevelser om sitt ledarskap, sig själv och hur man kan vända saker i en bättre riktning.

–Att känna sig själv, på gott och ont, är stommen i allt ledarskap, för det är du själv som är ledarskapets verktyg, säger Maaret Castrén.

—Förändring kräver tid när man vill ha bestående förändringar. Det lönar sig att börja redan i dag, konstaterar LMI:s ledarutvecklare Susanne Ehrnrooth, som har coachat HUS Akutens deltagare.

HUS Akuten

Resultatenheten HUS Akuten består av tre linjer: jourlinjen, dit Jourhjälpen 116117 hör, akutvården, dit Giftinformationscentralen och Teratologisk informationstjänst hör, samt ambulanstjänsterna. HUS Akuten erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter i Mejlans, Jorvs, Malms och Peijas gemensamma räddningstjänst, samt på akut- och tillsynsavdelningarna.

 

Tidigare årets kunder:

2021 Team Trade Oy
2019 Forenom Oy
2018 VAK Huoltopalvelut Oy
2017 Ponsse Oyj
2016 Kuopion Kaupunki
2015 Seinäjoen Energia Oy
2014 Snellmanin Lihanjalostus Oy
2013 DRA Consulting Oy
2012 Produal Oy
2011 Schneider Buildings
2010 NHK-keskus Oy
2008 Pikotec Oy
2007 RMJ Saksman Oy
2006 dSign