Människorna är grunden i framgångsrik affärsverksamhet - OSTP Finland Oy
Thomas Pettersson, Marcus Kjellman, Anders Brännbacka, Dan Ahllund, Patrik Lillqvist, Leena Kinaret, Johan Nybacka – OSTP Finland Oy

OSTP Finland Oy, som tillverkar rör och rördelar av rostfritt stål, hade växt betydligt, rekryterat kraftigt och förnyat både strategin och organisationen. Nästa steg var att lyfta ledarskapet till nästa nivå och säkra företagets resultatförmåga och välmående i fortsättningen också. I stället för att samla ihop en traditionell palett av olika kursutbud satsade man på genomgripande utveckling av ledarskapet med målsättningen att till fullo dra nytta av ledarnas och förmännens hela potential och kunnande.

Helheten planerades tillsammans

Verkställande direktör Thomas Pettersson och personalchef Leena Kinaret, som båda själva deltog i utvecklingsprogrammet, planerade helheten tillsammans med LMI:s ledarutvecklare Marica Lassus. Man tog avstamp i två fokusgrupper: den operativa ledningsgruppen och en förmansgrupp.

—I tillägg till deltagarnas personliga utveckling och aktivitet ville vi betona betydelsen av gemensam reflektion och växelverkan under läroprocessen. Genom att utveckla ett gemensamt synsätt kan företaget och dess verksamhet göra framsteg, konstaterar Thomas.

Ökat förtroendekapital viktigt för fortsatt utveckling

Den operativa ledningsgruppens sammansättning hade nyligen ändrats och som stöd för att effektivera självledarskapet, ledningen av det egna teamet samt ledningsgruppsarbetet valdes programmet Personligt ledarskap®. Förutom individuell coachning hölls gemensamma workshopar kring teman som kom upp till ytan under processen.

—Teamets medlemmar är otroligt kunniga, erfarna och smarta människor och samtidigt är vi alla väldigt olika. Det bästa har varit att se hur alla har utvecklats under processen. Genom fördjupad självkännedom och väldigt öppna gemensamma diskussioner förstår vi nu att uppskatta och dra nytta av våra olikheter på ett bättre sätt. Den förändring som skett i växelverkan och kommunikation är glädjande att se, säger Thomas.

Leena tycker att det värdefullaste resultatet av programmet har varit den ökade kunskapen, förståelsen och förtroendet mellan medlemmarna i den operativa ledningsgruppen.

—Jag tror att vi alla är mer holistiska ledare nu. Vi har delat också svåra saker med varandra och vår gemensamma coachningsresa har förenat oss kring samma teman. Det är lätt att gå tillbaka och lyfta fram saker på nytt, eftersom vi alla har gått igenom samma process, sammanfattar Leena.

Förmännens ömsesidiga stöd och ledningsredskap i vardagen

Skiftesarbetsledarnas befattningsbeskrivning hade ändrats, vilket krävde nytt sätt att tänka och agera. De fem skiftesarbetsledarna gick programmet Personlig produktivitet och teamutveckling® som genomfördes som en kombination av grupp- och individuell coachning. Programmet kopplades smidigt till det förändringsarbete som redan pågick för att stöda höjd produktivitet i produktionen.

Bland de viktigaste effekterna av utbildningen nämner skiftesarbetsledarna en ökning av planering och systematik, förbättrad tidshantering, förmåga att prioritera bland de mångskiftande uppgifterna samt förbättrad delegeringsförmåga. Man tyckte också att det var givande att regelbundet kunna fundera på ledarskapsfrågor som ett team. Helt konkret löste man vissa aktuella ärenden genom att kombinera deltagarnas egna erfarenheter med de nya kunskaperna.

Och resan fortsätter…

OSTP:s utvecklingsarbete är medvetet och långsiktigt och samarbetet med LMI fortsätter. Förutom ledarskapsprogrammen har man använt sig av skräddarsydda workshopar, 360-analys och fortsatt personlig coachning enligt behov. På grund av coronasituationen har största delen av programmen genomförts på distans, men det har gått väldigt bra.

—Samarbetet är naturligt och okomplicerat. Marica är en utmärkt coach och det är jätteviktigt att hon kan kommunicera med alla på deras eget modersmål. Annars tror jag inte att det här skulle ha lyckats lika bra, säger Leena.

—Jag har gått en hel del olika ledarskapsutbildningar under åren, men den här är nog den bästa hittills, sammanfattar Thomas.

Läs mer om Personligt ledarskap®, Personlig produktivitet och teamutveckling® och våra andra program