Rantalainen Oy, som är ett expertföretag inom ekonomiadministration, har använt LMI:s program Personlig utveckling och teamutveckling® som en del av läroavtalsutbildningen för sina förmän. I feedbacken är deltagarna nöjda med att programmet inte är för teoretiskt.
– Det är lätt att tillämpa programmet i det egna arbetet, säger kontorschef Hannes Koivu från Rantalainen i Järvenpää.

Vd Emma Joki berättar för sin del att programmet har hjälpt henne att utveckla sitt eget tankesätt på flera plan.
– Mest har jag varit intresserad av hur man kan påverka effektiviteten och motivationen i ett team. För min egen del har jag haft nytta av systematiken i att sätta mål.

LMI Finlands ledarutvecklare Susanne Ehrnrooth och Koulutuskeskus Salpaus påbörjade våren 2016 det givande samarbetet med läroavtalsutbildningen inom yrkesexamensutbildning i ledarskap. I pilotprojektet deltog Rantalainen Oy:s nuvarande och blivande förmän. Efter det har totalt 52 av Rantalainens förmän genomgått LMI:s ledarutvecklingsprogram.

2018 har utvecklingen fortsatt på Rantalainens olika kontor med individuella Personlig ledarskapsprogram från LMI.

 

Läs mer om Personlig produktivitet och teamutveckling® och våra andra program