De erfarna företagarna Tarja Keen och Tiina Kapela såg marknadens behov när coronan slog till. Då resten av världen förlamades visste de att de kan svara mot behoven med hjälp av sitt gemensamma kunnande och smidiga samarbete. Team Trade Oy grundades för att producera de tjänster och produkter som Finland var i desperat behov av just då. Genom att friskt hugga i och jobba hårt och professionellt skapade de på några månader en vinstbringande verksamhet med miljonomsättning, trots de många utmaningar som coronan och ensamstående föräldraskap bjuder på.

Visa av tidigare erfarenheter tog Tarja och Tiina med LMI-coachingprocessen som stöd redan från början när dagarna började gå på högvarv. Personligt ledarskap®-processen, som genomfördes med tvåveckors mellanrum under ledning av ledarutvecklare Kaija Heittola, gav utmärkta resultat.

– Den huvudsakliga nyttan med Personligt ledarskap®-processen har varit att hitta fokus, utveckla systematik och ledarskap samt att höja energinivån och få balans i livet, berättar Tiina och Tarja.

– Båda fick eget utrymme att i lugn och ro stanna upp och på egen hand reflektera över de snabba förändringarna. På det här sättet kunde de också ta lärdom av varje situation och utvecklas i sitt ledarskap, samt göra smidiga beslut i enlighet med den gemensamma missionen och visionen, säger Kaija.

Förutom målmedvetet arbete i vardagen skapade Tiina och Tarja också balans och bra feeling i det privata. Hårt arbete eller hektiskt liv leder i sig inte till utmattning. Tvärtom skapas ännu mer energi då man leder sig själv och sitt handlande på rätt sätt och med jämna mellanrum stannar upp och utvärderar situationen.

 

Tiinas och Tarjas historia är ett fint exempel på hur man kan skapa framgång och välmående genom ömsesidigt uppskattat samarbete och modigt nytänkande.

Genom att välja Team Trade Oy  till The Client of the Year 2021 – Årets kund i Finland – vill vi uppmuntra andra kunniga proffs att rikta in sig på ett agilt och modernt ledarskap.