Snellmans köttförädling och deras välkända produktnamn Herr Snellmans har med sina innovativa produkter, uppfyllt kundernas behov redan i 60 år. För att hantera de utmaningar som kommer med snabb tillväxt krävs flexibilitet och förändringsvilja i organisationen. LMI Finland har varit med och stött Snellmans köttförädlings förändringsprocess sedan år 2011 och samarbetet fortsätter.

– Vi har under processen uppnått mätbara resultat och betydande utveckling, såväl på individnivå som i företagets verksamhet. Målen har utkristalliserats och det har skapat en grund för centrala linjedragningar, vilka är viktiga för att uppnå de nödvändiga förändringarna. Från den här grunden har var och en skapat personliga delmål, så att företagets och individens utveckling är i linje med de långsiktiga målen, förklarar kommersiella direktören Peter Fagerholm.

Attityderna påverkar arbetet

– Vi har skapat nya tankemönster och bra livsstilsförändringar. Vi har fått konkreta verktyg för den ständiga utvecklingen av vårt arbete och oss själva, vilket även fortsätter efter processens slut. Coachingen har hjälpt till att hantera nya situationer, vilket har minskat på stressen och snabbat upp processen att göra nya förändringarna till vardagsrutiner, tillägger Roland Snellman.

LMI:s process betonar hur attityder och tankemönster inverkar på arbete och resultat. Man eftersträvar att hitta bättre och effektivare vanor både i arbetssätt och tidshantering.

Den viktiga interna kommunikationen har förbättrats hos Snellmans. Eftersom resultat skapas med hjälp av samarbete, har även ledarutvecklingen fokuserat på detta. Genom processen har även gemensamma spelregler och handlingssätt tydliggjorts för gruppens arbete och för samarbetet över avdelningsgränserna, förklarar Susanne Liimatainen och Rainer Korko.