VAK Huoltopalvelut har använt personliga ledarskapsprogram för nyckelpersoner sedan 2014. Genast när Juha-Matti Ruuskanen började som vd tog han itu med att systematiskt utveckla det snabbt växande företaget mot en modern och mer kundfokuserad företagskultur.
– På basen av förfrågningar har personal- och kundnöjdheten förbättras ytterligare. Tack vare prioritering och fokusering på aktiviteter förbättrades företagets resultat med 40 procent förra året jämfört med föregående år, konstaterar han.

Enligt Ruuskanen kräver branschen förutom en gedigen yrkeskunskap dessutom förmåga att hantera snabba förändringar och kunnande att kontinuerligt föra utvecklingen framåt. Med stöd av LMI:s program har underhållscheferna och arbetsledarna på varje verksamhetsställe fått verktyg att hantera den egna tidsanvändningen, prioritera uppgifter, höja effektiviteten samt leda sig själva och sin personal med coachande metoder. Man har också utarbetat en tillväxtstrategi för framtiden.

VAK Huoltopalvelut utsågs till Årets kund 2018 av LMI Finland.

– De centrala fördelarna med programmet har varit att det utvecklat ledarskapet, målsättningarna, prioriteringarna och fokuseringen. Dessutom har vi hittat nya infallsvinklar, harmoniserat lednings- och företagskulturen och möjliggjort genomförandet av strategin. Här har LMI-programmen varit ett utmärkt stöd. De har hjälpt oss att utvecklas som ledare, förmän och människor, både i jobbet och privat, säger Ruuskanen.

LMI:s ledarutvecklare Kaija Heittola har haft huvudansvaret för programmen och hon tycker att det varit enormt givande att se resultaten.
– Programmen har påverkat både de dagliga arbetsrutinerna och deltagarnas privata liv. Programmen har också hjälpt ett tillväxtföretag i snabb utveckling att nå sina mål, säger Heittola.