Saako sinun ajatteluasi haastaa? - LMI blogi

Saako sinun ajatteluasi haastaa?

Moni rakastaa tehdä niitä asioita, joissa on jo hyvä. Se on tuttua ja riskitöntä, muttei vie paljon eteenpäin. Jotta saavutetaan paremmat tulokset, pitää kehittää toimintaansa ja jotta saavutetaan parempaa toimintaa, pitää kehittää ajatteluaan. Ulkopuolinen ajattelukumppani on kullanarvoinen.

Arvostava haastaminen

 Joidenkin korvaan sana haastaminen saattaa ensin särähtää, jos ei ole hyvää sellaista osakseen saanut. Asetelma ei saa missään nimessä olla ylhäältä alas suuntautuvaa, ”minä tiedän paremmin kuin sinä ja siksi tulin tässä opettamaan”-tyylistä. Itse käytän mielelläni termiä arvostava haastaminen ja siinä keskiössä ovat toisen ihmisen kunnioitus, potentiaaliin uskominen ja eteenpäin auttaminen ajattelua avartamalla. Hyöty korostuu silloin kun toisella ihmisellä on tavoitteet, joita kohden haastaminen vie. Tällaisen vuorovaikutuksen onnistumisen edellytys on hyvä keskinäinen luottamus. Silloin on turvallista pysähtyä vaikeidenkin asioiden äärelle.

Arvostava haastaminen ei ole:

  • kyseenalaistamista
  • persoonan arvostelemista
  • vastakkainasettelua tai riidan haastamista
  • yritystä päihittää ja voittaa
  • oman agendan läpiviemistä
  • vähättelemistä

Sen sijaan arvostava haastaminen on vuoropuhelua, jossa toisen mielipiteelle annetaan arvoa, vaikka itse olisi eri mieltä. Mennään ikään kuin yhdessä helikopteri-perspektiiviin ja tarkastellaan kokonaisuutta etsien olemassa olevan rinnalle vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja merkityksiä.

Johtajuuden kehittäminen ajattelua kehittämällä

Arvostava haastaminen on tarpeellista erityisesti silloin, kun toinen näkee asioissa vain yhden totuuden, ei pääse eteenpäin tavoitteissaan tai ei osaa käyttää koko potentiaaliaan. Tehokkailla coachaavilla kysymyksillä autetaan löytämään uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sen sijaan, että jumitutaan vanhaan ajatteluun. Menestymisen esteenä on valitettavan usein oma mielemme. Kun hallitsee arvostavan haastamisen taidon, voi auttaa toista tunnistamaan ja käsittelemään mielen luomia rajoittavia uskomuksia. Uskomushan on asia, jota olemme alkaneet pitää totuutena, vaikkei se sitä olisikaan. Siksi sen työstäminen ja muuttaminen yksin on haastavaa, koska uskomus ei muutu samanlaisella ajattelulla, millä se aikanaan synnytettiin.

Eri henkilöitä kannattaa haastaa eri tavoilla ja siihen voi tarvittaessa kysyä etukäteen luvan. Toisen on tärkeää ymmärtää, että missiosi on auttaa ja haluat nähdä vaivaa, jotta hän voi päästä parempiin tuloksiin. Arvostava haastaminen on ihmissuhdetaito, johon kannattaa panostaa ja mielestäni jokaisen esimiehen on hyvä tarkastella omaa osaamistaan ja ottaa tarvittaessa tämä taito kehittämiskohteekseen. Entä miten omalla kohdallasi on? Valitsetko sinä ajatella kuten aina ennenkin vai saako ajatteluasi haastaa?

Anja Saine
Kirjoittaja on LMI johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar