Aito johtaja luo luottamusta ja menestystä

Rehellisyyttä pidetään useiden tutkimusten mukaan johtajan tärkeimpänä ominaisuutena. Se tarkoittaa ainakin sitä, että seisot arvojesi ja sanojesi takana. Olet johdonmukainen ja lojaali oikeiksi uskomillesi asioille. Aito johtaja on lahjomaton, rehellinen ja oikeudenmukainen.

Tieto, oppiminen ja johtajuus

Miten tieto syntyy työyhteisössä?
Tieto syntyy työyhteisöissä siten, että erilaiset ihmiset tuovat yhteisöön mukanaan yksilöllisen tiedon, tavan ajatella ja toimia. Erilaiset yksilöt, heidän tietopääoma, ajatusmallit ja toimintatavat, ovat läsnä työyhteisössä, missä he toimivat. Tieto syntyy työyhteisössä jatkuvassa muutoksessa ja arki vaatii kaikilta yhteisön jäseniltä muutosvalmiutta ja kykyä nopeisiin muutoksiin ja tiedon uudelleen arviointiin.