Quiet quitting

”Quiet quitting” är ett relativt nytt begrepp som vi kan tala om då en medarbetare bara uppfyller minimikraven för sitt jobb, lägger ner enbart minsta möjliga ansträngning och ofta saknar entusiasm för arbetet. Medarbetaren är inte direkt mot arbetet eller arbetsgivaren, och säger heller inte upp sig, utan fortsätter bara att göra minsta möjliga.