Diplomingenjör, grundskolning inom pedagogik, certifierad LMI ledarutvecklare, PCC-certifiering (ICF).
Specialkunnande: företagsekonomi, försäljning, marknadsföring, anskaffning, tillverkning, logistik, produktadministration och produktutveckling, strategiarbete.

Coachar på finska, svenska och engelska.
Område; Åbo, Helsingfors, Salo

När man startat behöver man veta vart man är på väg

Heli har fungerat som LMI ledarutvecklare sedan början av år 2013. Före jobbade hon 20 år inom internationell tillverknings- och IT-industri, varav 18 år i ledande ställning.

Helis förmåga att skapa helheter, se det viktiga och förändra det till aktivitet, var till stor fördel i hennes ledarskapsarbete som linjeförman i 15-500 personers organisationer samt som dragare i breda matrisorganisationer och i internationella virtuella team. Med tillräckligt bred egen bakgrund är det lättare att koncentrera sig på kundens situation.

”Det mest givande i min nuvarande roll är utmaningen i att lyssna och gemensamt förstå samt från dessa insikter få till stånd konkret handling och nå framgång.

För mig är prestationens betydelse större än dess storlek. Ett exempel är en av mina kunder som inom 16 månader från att vi påbörjat vårt samarbete 15-faldigade sin personliga försäljning .

Betydelsen av växande självkänsla är större än själva prestationen, för det ger möjlighet att lyckas även i framtiden.”

 

 

 

Alla LMI:s ledarutvecklare »