Individuell, resultatinriktad och engagerande process
fokuserar på det väsentliga samt säkerställer genomförandet av målen

Unikt material
ger en klar struktur till utvecklingsarbetet samt möjliggör lärande och genomförande i egen takt och på egen arbetsplats

Erfaren, välutbildad ledarutvecklare
ökar medvetenheten och säkerställer att utvecklingen avancerar

Total Leader®-konceptet finns till för utvecklingsvilliga ledare och organisationer

Vi är din strategiska partner när det gäller din personliga och organisatoriska ledarutveckling. Ledarskapsutveckling är inte något evenemang eller projekt, utan en kontinuerligt pågående process. För att utvecklingen ska vara effektiv, behövs en integrerad och holistisk process. Vi jämnar ut klyftan mellan potential och förverkligande.

Modernt affärsliv kräver skickliga ledare på alla nivåer i organisationen

I dagens organisationer bör alla medarbetare visa ledarskap. De mest framgångsrika organisationerna är de som inser arbetstagarnas behov av att kunna leda, både sig själva och andra. När människor kan leda tar de ansvar, handlar kreativt och energiskt och uppnår resultat.

Grundläggande för vårt koncept är behovet att utveckla varje medarbetares ledarskapsförmåga

De bästa ledarna har hög kompetens inom alla aspekter av ledarskap. En skicklig ledare är en holistisk ledare som utvecklar alla fyra nyckelområden för ledarskap: personlig produktivitet, personligt ledarskap, motiverande ledarskap och strategiskt ledarskap.

Vårt koncept består av fyra programhelheter, vilka alla är väldigt konkreta och bygger på verkliga erfarenheter. Med hjälp av dessa kan du och din organisation uppnå mätbara resultat och bestående förändringar inom ledarskapets viktiga delområden. Fokus på det väsentliga, tydliga mål som utförs steg-för-steg samt kontinuerligt lärande är ledstjärnor för vår motiverande process.

 

The Total Leader®

Med LMI-konceptet uppnår du dina mål

LMI Finland är till för upptagna ledare och organisationer som önskar tillväxt och framgång. Vi vet att långa seminariedagar och allmänna skolningar inte ger önskat resultat av investeringen i tid och pengar. Vi gör på annat sätt. Vi erbjuder kontinuerligt lärande i den egna arbetsmiljön genom att fokusera på det väsentliga. Konkret resultat uppnås med vår målinriktade process genom utveckla ett mer produktivt tillvägagångssätt och omsätta teorin i praktiken.

The Total Leader®-konceptet

Personlig produktivitet och teamutveckling®

Egen och gruppens produktivitet
Tydliga mål och prioriteringar
Tidshantering genom fokusering
Produktiv kommunikation
Engagemang i gruppen


The Total Leader®-konceptet

Personligt ledarskap®

Starkt självstyrning och förändringsberedskap
Klara värderingar och styrkor
Tydliga mål och förverkligande
Självförtroende och motivation
Balans mellan arbete och privatliv
Kommunikationsförmåga och leda andra


The Total Leader®-konceptet

Motiverande ledarskap®

Effektivt coachande ledarskap
Tydlig framtidsvision och kommunikation
Förstå människor och uppnå engagemang
Leda förändring och innovation
Bygga produktiva team


The Total Leader®-konceptet

Strategiskt ledarskap®

Definiera och leda en effektiv strategi
Klar mission
Strategisk utvärdering
Tydlig plan för utvecklingen
Handlingsplanens implementering


Intresserad av våra ledarskapsprogram?