Så här berättar våra kunder

”Processen har gjort oss till ett homogent team, vilket även var målet. Motivationen är nu stark och vi har en tydlig vision och riktning för verksamheten.”

”Jag tar nu bättre hänsyn till medarbetarna. Attityderna har förändrats inom hela organisationen och nu arbetar vi genuint mot gemensamma mål.”

”Vi har fått gruppen att verkligen stanna upp och fundera. Vi har gått framåt lika säkert som ett tåg och fått otroliga saker att ske.”

Motiverande ledarskap

 • Coachande och effektiv ledare
 • Tydlig framtidsvision och kommunikation
 • Engagemang och samarbete
 • Leda förbättring och innovation
 • Högpresterande team

Motiverande ledarskap® –programmets material finns på finska och engelska. Vi kan utföra individuell- eller gruppcoaching på svenska, finska eller engelska.


Människor är källan till utveckling

Behovet av skickliga ledare är stort då affärsvärlden förändras. Plattare organisationer och ökat krav på resultat, ökar kravet på ett motiverat och målinriktat arbetssätt hos såväl individer som grupper.

Människorna är källan till all utveckling och därför nyckeln till framgång. Om en organisation ska kunna bli stark och innovativ, måste den utveckla skickliga ledare på samtliga nivåer.

Led din grupp till framgång

Effektivt ledarskap är möjligt enbart då du bygger förtroliga relationer till dina teammedlemmar och ni uppnår resultat genom samarbete.

Med ditt coachande angreppsätt leder du och utmanar din personal att lära sig och använda sin energi och färdigheter kreativt och produktivt. Du leder medvetet din grupp och organisation mot framgång.

Fokusera på det väsentliga i din egen arbetsmiljö

Du arbetar med egna verkliga situationer och utmaningar i en engagerande process och hittar lösningar och nya synvinklar. Mål, planer och lärdomar implementerar du steg-för-steg samtidigt som du växer med din uppgift.

Du ökar produktiviteten genom att fokusera på dina viktigaste delområden samt bygga på dina styrkor och erfarenheter. Vår välfungerande prosess och unika material skapar en klar struktur för ditt utvecklingsarbete.

Personligt stöd och ledning får du av en erfaren LMI-ledarutvecklare. Vi använder olika metoder (coaching, mentorering och konsultering) och vi utmanar dig att göra nödvändiga förändringar.

Bestående resultat

Förändring kräver tid — det lönar sig att börja redan idag. Ta kontakt med oss!

En tillräckligt långvarig bearbetning av vanor och beteenden resulterar i mätbara förändringar och bestående resultat. Därför är programmets rekommenderade längd 7 – 9 månader. Dina framsteg mäts och följs upp under hela processen.

För vem

Programmet passar utmärkt för ledare, ledningsgrupper, förmän samt för grupp/teamdragare — individuellt eller i grupp. Programmet planeras och förverkligas till att motsvara organisationens och deltagarens mål och utvecklingsbehov.

Motiverande ledarskap® -processen

 • målsättning och planering med ledning och deltagare
 • individuell djupintervju med deltagare
 • målkonkretisering
 • 8 – 10 individuella coachingsmöten
 • unikt material – tankeväckande text samt underlag till egen mål- och handlingsplan
 • utvärdering av coachingshelhetens effekt under och i slutet av processen
 • tillgång till coachen för diskussioner och stöd under hela processen
 • behövliga diskussioner med ledningen
 • uppföljning ca 3 månader efter processens slut

Den tankeväckande texten finns både i läsbar och hörbar form.
Materialet finns på flera olika språk.
Programmet fungerar utmärkt även som distanscoaching.

Investering

Från 5600 euro + moms

Vid grupper / gruppcoaching bestäms priset utgående från helheten.

.

Intresserad?