Så här berättar våra kunder

”Bättre planering av arbetet och effektivering av försäljningsmötena har fördubblat min försäljning.”

”Processen har ökat vår personliga produktivitet i medeltal med 20%. Motivationen är bra och vi kommunicerar betydligt bättre.”

”Jag har lärt mig, att nycklarna till mitt eget välmående och framgång finns till största delen hos mig själv.”

”Vi arbetar lika mycket som förr, men vi får mycket bättre resultat.”

Planering, produktivitet, tidshantering

 • Personlig produktivitet
 • Tydliga mål, prioriteringar samt utförande steg-för steg
 • Tidshantering genom fokusering på det väsentliga
 • Produktiv kommunikation
 • Engagemang i gruppen
 • Gruppens produktivitet

Produktivitet är grunden för framgång

Dagens arbetsliv snurrar allt snabbare och konkurrensen är hård. Rätt prioritering och kommunikation är grunden till organisationens möjlighet att vara konkurrenskraftig och framgångsrik. Ökad produktivitet är den kraft som driver fram ständiga förbättringar och ger yrkesstolthet för ett välutfört arbete.

Produktivitetens nycklar

Personlig produktivitet är förmågan att hantera sin tidsanvändning och prioritera för att nå bästa resultat.

Personlig produktivitet och teamutveckling® är en målinriktad utvecklingsprocess i vilken du stärker din organisations- och planeringsförmåga samt förbättrar din egen och din grupps resultat.

Du får helt enkelt bättre resultat med samma tidsinsats.

Fokusera på det väsentliga i din egen arbetsmiljö

Du arbetar med egna verkliga situationer och utmaningar i en engagerande process och hittar lösningar och nya synvinklar. Mål, planer och lärdomar implementerar du steg-för-steg samtidigt som du växer med din uppgift.

Du ökar produktiviteten genom att fokusera på dina viktigaste delområden samt bygga på dina styrkor och erfarenheter. Vår välfungerande prosess och unika material skapar en klar struktur för ditt utvecklingsarbete.

Personligt stöd och ledning får du av en erfaren LMI-ledarutvecklare. Vi använder olika metoder (coaching, mentorering och konsultering) och vi utmanar dig att göra nödvändiga förändringar.

Bestående resultat

Förändring kräver tid — det lönar sig att börja redan idag. Ta kontakt med oss!

En tillräckligt långvarig bearbetning av vanor och beteenden resulterar i mätbara förändringar och bestående resultat. Därför är programmets rekommenderade längd 4 – 6 månader. Dina framsteg mäts och följs upp under hela processen.

För vem

Programmet passar utmärkt för ledare, förmän, försäljare och specialister i grupp eller individuellt. Programmet planeras och förverkligas för att motsvara organisationens och deltagarens mål och utvecklingsbehov.

Personlig produktivitet och teamutveckling®

 • målsättning och planering med ledning och deltagare
 • individuell djupintervju med deltagare
 • målkonkretisering
 • 4 – 6 individuella coachingsmöten
 • unikt material – tankeväckande text samt underlag till egen mål- och handlingsplan
 • utvärdering av coachingshelhetens effekt under och i slutet av processen
 • tillgång till coachen för diskussioner och stöd under hela processen
 • behövliga diskussioner med ledningen
 • uppföljning ca 3 månader efter processens slut

Den tankeväckande texten finns både i läsbar och hörbar form.
Materialet finns på flera olika språk.
Programmet fungerar utmärkt även som distanscoaching.

Investering

Från 3300 euro + moms

Vid grupper / gruppcoaching bestäms priset utgående från helheten.

.

Intresserad?