Planering, produktivitet, tidshantering

  • Personlig produktivitet
  • Klara mål och prioriteringar
  • Tidshantering genom fokusering
  • Produktiv kommunikation
  • Engagemang i gruppen
  • Gruppens produktivitet

Sträva efter resultat – inte perfektion!