Så här berättar våra kunder

”Jag är mer produktiv, kommunicerar klarare och gör bättre beslut. Jag fokuserar på det väsentliga och delegerar uppgifter till  andra.”

”Jag förstår nu vad ledarskap innebär och vilken min roll är. Jag vet vad jag vill och är avslappnad, men bestämd. Det var en jättebra sak för oss förmän.”

”Jag har nu verktyg och är entusiastisk över mitt ledarjobb. Jag tar svåra samtal, sätter mål, ser utvecklingsmöjligheter och slutför våra projekt.”

Starkt självledarskap och leda andra

 • Stark självstyrning, ansvarstagande och förändringsberedskap
 • Tydliga värderingar och styrkor
 • Självförtroende och motivation
 • Målsättning och förverkligande
 • Balans mellan arbete och privatliv
 • Kommunikationförmåga och leda andra

Ledarskap är nyckeln till organisationens framgång

Produktivt och kommunicerande ledarskap är nyckeln till organisationens välmående och framgång. Ledaren utgör ett exempel för de andra och påverkar starkt både arbetssätt och resultat.

Utvecklingen startar inifrån

Framgång och resultat beror långt på förmågan att leda sig själv. Därför startar all äkta ledarskapsutveckling inifrån.

Starka personliga ledare planerar hurudant liv de vill ha och förverkligar sedan sina planer. Personligt ledarskap® grundar sig på medveten och målinriktad utveckling av dina förmågor, styrkor och ditt inre ledarskap.

Du styr och låter inte omständigheterna hindra dig.

Fokusera på det väsentliga i din egen arbetsmiljö

Du arbetar med egna verkliga situationer och utmaningar i en engagerande process och hittar lösningar och nya synvinklar. Mål, planer och lärdomar implementerar du steg-för-steg samtidigt som du växer med din uppgift.

Du utvecklar ditt ledarskap genom att fokusera på dina viktigaste delområden och bygga på styrkor och erfarenheter. Vår välfungerande prosess och unika material skapar en klar struktur för ditt utvecklingsarbete.

Personligt stöd och ledning får du av en erfaren LMI-ledarutvecklare. Vi använder olika metoder (coaching, mentorering och konsultering) och vi utmanar dig att göra nödvändiga förändringar.

Bestående resultat

Förändring kräver tid — det lönar sig att börja redan idag. Ta kontakt med oss!

En tillräckligt långvarig bearbetning av vanor och beteenden resulterar i mätbara förändringar och bestående resultat. Därför är programmets rekommenderade längd 7 – 9 månader. Dina framsteg mäts och följs upp under hela processen.

För vem

Programmet passar utmärkt för ledare och ledningsgrupper samt förmän, försäljare och specialister — både för individer och grupper. Programmet planeras och förverkligas till att motsvara organisationens och deltagarens mål och utvecklingsbehov.

Personligt ledarskap® -processen

 • målsättning och planering med ledning och deltagare
 • individuell djupintervju med deltagare
 • målkonkretisering
 • 8 – 12 individuella coachingsmöten
 • unikt material – tankeväckande text samt underlag till egen mål- och handlingsplan
 • utvärdering av coachingshelhetens effekt under och i slutet av processen
 • tillgång till coachen för diskussioner och stöd under hela processen
 • behövliga diskussioner med ledningen
 • uppföljning ca 3 månader efter processens slut

Den tankeväckande texten finns både i läsbar och hörbar form.
Materialet finns både i fysisk och digital form samt på flera olika språk.
Programmet fungerar utmärkt även som distanscoaching.

Investering

Från 5400 euro + moms

Vid grupper / gruppcoaching bestäms priset utgående från helheten.

.

Intresserad?