Så här berättar våra kunder

”Vi har arbetat fram en strategi som fungerar bra och är kommunicerad till alla i företaget. Nu vet vi alla vart vi är på väg och vi kan jobba mycket effektivare.”

”Jag har lärt mig hur viktig det är med äkta kommunikation, tydliga mål och klargöra varför vi ämnar göra något.  Vi har förändrat organisationen i grunden och svängt en femårig ekonomisk nedgång till en stadig tillväxt.”

“Vår focus i ledningsgruppen är nu på strategisk långsiktig utvecklingen, vilket är en enorm förbättring från förut.”

Strategisk ledarskap

 • Klar mission (varför vi existerar)
 • Strategisk utvärdering (var vi står nu)
 • Tydlig plan för utvecklingen (vart vi vill och hur vi kommer dit)
 • Implementera handlingsplanen (få strategin att hända)

Strategiskt ledarskap® –programmets material är på engelska. Vi kan utföra individuell- eller gruppcoaching på svenska, finska eller engelska.

Kraften i strategiskt ledarskap

Behovet av effektiva strategier har ökat explosionsartat då företagsvärlden förändras till följd av ständiga innovationer, blixtsnabba kommunikationskanaler och löpande tekniska landvinningar.

Eftersom ingen nuförtiden har råd att slösa tid och resurser bör företagen, för att ha framgång, utveckla och implementera tydliga strategier genom hela organisationen.

Led din organisation

Strategiskt ledarskap är förmågan att leda en organisation. En strategisk ledare arbetar tillsammans med sitt team med att definiera och utveckla organisationens mål och syften, dess nyckelstrategier och optimala struktur. Den strategiska ledaren ser till att rätt person finns på rätt plats och skapar de effektivaste processerna för organisationens bästa.

Strategiskt ledarskap innebär inte bara att bestämma körriktningen utan även att verkställa och följa upp.

Fokusera på det väsentliga i din egen arbetsmiljö

Du arbetar med egna verkliga situationer och utmaningar i en engagerande process och hittar lösningar och nya synvinklar. Mål, planer och lärdomar implementerar du steg-för-steg samtidigt som du växer med din uppgift.

Du ökar produktiviteten genom att fokusera på dina viktigaste delområden samt bygga på dina styrkor och erfarenheter. Vår välfungerande prosess och unika material skapar en klar struktur för ditt utvecklingsarbete.

Personligt stöd och ledning får du av en erfaren LMI-ledarutvecklare. Vi använder olika metoder (coaching, mentorering och konsultering) och vi utmanar dig att göra nödvändiga förändringar.

Bestående resultat

Förändring kräver tid — det lönar sig att börja redan idag.   Ta kontakt med oss!

En tillräckligt långvarig bearbetning av vanor och beteenden resulterar i mätbara förändringar och bestående resultat. Därför är programmets rekommenderade längd 7 – 9 månader. Dina framsteg mäts och följs upp under hela processen.

För vem

Programmet passar utmärkt för högsta ledningen och enhetschefer individuellt eller i grupp. Programmet planeras och förverkligas till att motsvara organisationens och deltagarens mål och utvecklingsbehov.

Strategiskt ledarskap® -processen

 • målsättning och planering med ledning och deltagare
 • individuell djupintervju med deltagare
 • målkonkretisering
 • 8 – 10 individuella coachingsmöten
 • unikt material – tankeväckande text samt underlag till egen mål- och handlingsplan
 • utvärdering av coachingshelhetens effekt under och i slutet av processen
 • tillgång till coachen för diskussioner och stöd under hela processen
 • behövliga diskussioner med ledningen
 • uppföljning ca 3 månader efter processens slut

Den tankeväckande texten finns både i läsbar och hörbar form.
Materialet finns både i fysisk och digital form.
Programmet fungerar utmärkt även som distanscoaching.

Investering

Be om offert!

Priset bestäms utgående från helheten.

 

Intresserad?