Total Leader®-konceptet för utvecklingsvilliga ledare och organisationer

Vårt koncept består av fyra programhelheter, vilka alla är innovativa och bygger på verkliga erfarenheter. Med hjälp av dessa kan man utveckla ledarskapets fyra viktiga delområden samt uppnå mätbara resultat och bestående förändringar. Kontinuerligt lärande, en motiverande och positiv miljö samt ökad produktivitet är ledstjärnor för processen.

Modernt affärsliv kräver talangfulla ledare på alla nivåer i organisationen

De mest framgångsrika organisationerna är de som inser arbetstagarnas behov av att kunna leda, både sig själva och andra. När  människor kan leda tar de ansvar, uppnår resultat och har egenkraft att handla kreativt och innovativt.

Grundläggande för Total Leader®-konceptet är organisationers behov att utveckla skickliga ledare inom hela verksamheten.

De bästa ledarna har hög kompetens inom alla aspekter av ledarskap. En skicklig ledare är en holistisk ledare som utvecklar alla fyra nyckelområden för ledarskap: personlig produktivitet, personligt ledarskap, motiverande ledarskap och strategiskt ledarskap. För att ledarskapsutvecklingen ska vara effektiv, behövs en integrerad, komplett och holistisk ledarskapsutvecklingsprocess.