Starkt självledarskap, livsbalans, leda andra

  • Starkt självledarskap och ansvarstagande
  • Klara värderingar och styrkor
  • Självförtroende och motivation
  • Målinriktning och produktivitet
  • Balans mellan arbete och privatliv
  • Kommunikation och att kunna leda andra

För att kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv.