Definiera, förverkliga och leda en effektiv strategi

  • Klar mission (varför vi existerar)
  • Strategisk utvärdering (var vi står nu)
  • Tydlig plan för utvecklingen (vart vi vill och hur vi kommer dit)
  • Implementera handlingsplanen (få strategin att hända)

Strategiskt ledarskap -programmet finns ännu inte på svenska, men nog bland annat på engelska.

Effective Strategic Leadership®

  • Clear purpose (why you exist)
  • Strategic assessment (where you stand now)
  • Clear plan for development (where you want to go)
  • Implement the Plan of Action (making strategy happen)

The single biggest problem in business is sticking to your old business model for just a bit too long.