Föregångare inom ledarskapsutveckling

Leadership Management® International, eller LMI®, är en pionjär inom personlig och motiverande ledarskapsutveckling. Amerikanen Paul J. Meyer grundade LMI 1966 för att hjälpa företag utveckla medarbetarnas förmågor. LMI är idag verksamt i mer än 80 länder och hittills har över två miljoner nyckelpersoner i olika organisationer genomfört programmen.

LMI Finland grundades 1990 för utvecklingsvilliga finska ledare och organisationer . Vi har idag verksamt på över 10 orter och våra kunder är såväl internationella koncerner som små och medelstora organisationer.

Gemensamt för LMI:s ledarutvecklare är gedigen erfarenhet av ledarskap, god lokalkännedom och arbete enligt en garanterat fungerande process.

Kvaliteten på vår service är garanterad både i Finland och internationellt

Vi är ofta långvariga partners med våra kunder. Oberoende av placeringsort är kvaliteten på vår service garanterad, tack vare vår strukturerade process och erfarna ledarutvecklare. Vi håller oss ajour med hjälp av kontinuerlig fortbildning och har ett nära samarbete inom gruppen.

Våra internationella kunder har fördel av vårt globala nätverk.

 

Våra värderingar styr verksamheten

Vi bryr oss om dig

Ledarutveckling är en personlig och intensiv resa. LMI:s ledarutvecklare är erfarna och kunniga ledare och experter som kan lyfta fram dina bästa förmågor. Vi stannar till vid de ämnesområden som är viktiga just för dig och stöder dig i dina målsättningar.

Vi respekterar våra kunders verksamhet, följer sektretessavtal och iakttar höga etiska principer.

Erfarenhet är vishet

Erfarenhet höjer förtroendet. Säkerheten hos LMI Finlands ledarutvecklare grundar sig på bred erfarenhet av ledarskap både lokalt och internationellt. Vi hittar lösningar till krävande situationer via erfarenhet och resonemang tillsammans med dig.

Framgång medför resultat

Framgång föds ur vilja och målmedvetenhet och leder till bestående förändring. Resultatet kommer via ändrade tanke- och handlingsmönster, ledarskapsprogrammens systematik samt ihärdighet.

 

Först när du är nöjd är vi det också.