Leadership Management® International - LMI Finland

Leadership Management® International, eller LMI®, är en pionjär inom personlig och motiverande ledarskapsutveckling. LMI® föddes ur en självmotiverad mans vision, känd för sin förmåga att omvandla idéer till mål och mål till resultat.

Föregångare inom ledarskapsutveckling

Paul J. Meyer grundade sitt första företag år 1960 och LMI® år 1966 med syftet att ”utveckla ledare och organisationer till sin fulla potential”. Med sina företag förverkligade Meyer sin dröm om att kunna erbjuda praktiska och effektiva verktyg för att hjälpa människor nå sina mål och njuta av större framgång. I sex decennier har LMI® förbättrat företag.

Idag hjälper LMI® organisationer i 80 länder att utveckla talanger och förmågor hos sina nyckelpersoner samt att öka företagens produktivitet och lönsamhet. Över 200 000 kundorganisationer använder våra program, vilka finns översatta till 27 språk.

Vi är övertygade om att vi inte enbart kommer att uppfylla dina förväntningar, utan även överraska dig med nya färdigheter som du utvecklar under resans gång.

LMI Finland

LMI Finland grundades 1990 för utvecklingsvilliga finländska ledare och organisationer. Vi är verksamma på fler än 10 orter och våra kunder är såväl internationella storföretag som små lokala organisationer.

Hörnstenen i vår verksamhet är våra ledarutvecklare, vilka har mångsidig erfarenhet inom företag av varierande storlekar och av olika branscher. Bred lokal och global ledarskapserfarenhet ger säkerhet. Krävande situationer löser vi med erfarenhet och perspektiv.

Vi LMI:are tror att människorna verkligen är varje organisations största tillgång och att ledarskap korrelerar med resultatet.

Kvaliteten på vår service är garanterad både i Finland och internationellt

Vi är ofta långvariga partners med våra kunder. Oberoende av placeringsort är kvaliteten på vår service garanterad, tack vare vår strukturerade process och erfarna ledarutvecklare. Vi håller oss ajour med hjälp av kontinuerlig fortbildning och har ett nära samarbete inom gruppen.

Våra internationella kunder har fördel av vårt globala nätverk.

Våra värderingar styr verksamheten

Vi bryr oss om dig

Ledarskapsutveckling är inte något evenemang eller projekt, utan en kontinuerligt pågående process. LMI:s ledarutvecklare är erfarna ledare och specialister som lyfter fram dina styrkor. Vi stannar upp och fokucerar på dina viktigaste delområden och stöder dig att uppnå dina mål.

Vi respekterar våra kunders verksamhet, följer sekretessavtal och iakttar höga etiska principer.

Framgång medför resultat

Resultat kommer genom ändrade tanke- och handlingsvanor, ledarskapsprogrammens systematik samt lyckade utförda handlingar. Framgång föds ur målinriktning, vilja och ihärdighet och leder till bestående förändring.

LMI Finlands dataskyddsbeskrivning (på finska)