Quiet quitting

”Quiet quitting” är ett relativt nytt begrepp som vi kan tala om då en medarbetare bara uppfyller minimikraven för sitt jobb, lägger ner enbart minsta möjliga ansträngning och ofta saknar entusiasm för arbetet. Medarbetaren är inte direkt mot arbetet eller arbetsgivaren, och säger heller inte upp sig, utan fortsätter bara att göra minsta möjliga.

Bli lite bättre på att sätta mål och planera så slår du de flesta

Försvagade konjunkturer och stor osäkerhet på världsmarknaden avspeglar sig också i de finska företagen. Hur ska vi hålla upp lönsamheten? Hur ska vi attrahera kunnig arbetskraft? Vad kommer att hända post corona? Forskaren Ossi Aro har gjort en genomgång av ledarskapets utveckling i finländska företag under 2010-talet. Enligt honom har vi ännu stora möjligheter att öka lönsamheten genom förbättrat ledarskap, dessutom utan att det kräver stora ekonomiska satsningar.

Entusiasm och resultat

Tänk dig en arbetsplats där alla kommer till jobbet full av entusiasm för sitt arbete och för sin arbetsplats. Tänk dig en sån entreprenörsanda, mod och entusiasm som finns hos uppfinnaren, banbrytaren eller den som först vågar lansera något alldeles nytt. En entusiasm som går igenom alla barriärer. Man bryr sig inte om att andra tycker att det är galet och orealistisk, utan man är beredd att göra det som krävs.

Vad är skolningens avkastning på investerat kapital?

‒Tänk om vi bekostar skolningen av våra chefer och de sedan lämnar företaget?, säger ekonomichefen.

‒Tänk om vi inte bekostar skolningen av våra chefer och de blir kvar hos oss”, svarar vd:n.

Den här fritt översatta dialogen, som återkommer med jämna mellanrum i mitt LinkedIn-flöde, sätter fingret på ett dilemma i dagens organisationer. Hur tänker man kring utvecklingen av sina anställda idag? Är det en kostnad eller en tillgång? Vilken avkastning förväntar man sig på investerat kapital?

Det är alltid inte snällt att vara snäll som ledare

Många ledare som jag arbetat med har berättat att de är både snälla och flexibla. De ser det ofta som en bra sak och visst är det, i viss mån. Vi vill ju alla umgås och arbeta med snälla människor och vi har ett starkt behov av att passa in i gruppen. Vi vill alla helt enkelt bli omtyckta.
Men när är det inte snällt att vara snäll då när man är ledare?