Bli lite bättre på att sätta mål och planera så slår du de flesta

Försvagade konjunkturer och stor osäkerhet på världsmarknaden avspeglar sig också i de finska företagen. Hur ska vi hålla upp lönsamheten? Hur ska vi attrahera kunnig arbetskraft? Vad kommer att hända post corona? Forskaren Ossi Aro har gjort en genomgång av ledarskapets utveckling i finländska företag under 2010-talet. Enligt honom har vi ännu stora möjligheter att öka lönsamheten genom förbättrat ledarskap, dessutom utan att det kräver stora ekonomiska satsningar.