Tehokkaiden ja tuottavien tiimien rakentaminen ja johtaminen

Tehokkaiden ja tuottavien tiimien rakentaminen ja johtaminen

Tiimin johtaminen on monitahoinen tehtävä, joka vaatii monipuolisia johtamistaitoja ja kykyä toimia erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa ja samalla viedä organisaation strategiaa sujuvasti käytäntöön.

ykyajan tiimeissä etä- ja hybridityö lisää haastetta entisestään. LMI-kehittämisohjelmat tukevat jokaisen kasvua tehtävissään ja oma valmentajasi toimii ajatustesi peilinä koko prosessin ajan.

Muutamia vinkkejä tiimin johtamiseen:

 1. Rakenna tiimi oikeista ihmisistä: Tiimiä rakennettaessa on tärkeää huomioida jäsenten vahvuudet, heikkoudet ja henkilökemiat. On tärkeää, että tiimissä on monipuolisia ja erilaisia ihmisiä, jotka täydentävät toistensa taitoja ja osaamista. Tiimin jäsenten tulee myös jakaa organisaation arvot ja sitoutua yhteiseen tavoitteeseen.
 2. Aseta selkeät tavoitteet: Tiimin jäsenten on tärkeää tietää, mitä heiltä odotetaan ja mihin heidän työnsä tähtää. Selkeät tavoitteet auttavat tiimiä ymmärtämään, mikä on tärkeää ja mitä heidän pitää saavuttaa.
 3. Kannusta tiimiä yhteistyöhön: Tiimissä tulee vallita yhteistyöhenki ja tiimin jäsenten tulee tukea toisiaan. Kannusta jokaista tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoa ja osaamista keskenään.
 4. Kommunikoi selkeästi: Kommunikointi on avainasemassa tiimin johtamisessa. Pidä tiimin jäsenet ajan tasalla työn etenemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja muista tärkeistä asioista.
 5. Kuuntele tiimiä: Tiimin johtajana tärkein tehtäväsi on kuunnella tiimin jäseniä. Heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ovat arvokkaita, ja kuuntelemalla heitä voit saada uusia ideoita ja parantaa tiimin toimintaa. Samalla opit tuntemaan tiimin jäsenet yksilöinä.
 6. Anna palautetta: Palautteen antaminen on tärkeää tiimin kehittymisen kannalta. Anna positiivista palautetta hyvästä työstä ja tarvittaessa rakentavaa kritiikkiä kehittymiskohteista.  Tunnista myös jäsenten erilaiset motivaatiotekijät palautetta antaessasi.
 7. Tunnista vahvuudet ja kehittämiskohteet: Tuntemalla tiimisi jäsenten vahvuudet ja kehittämiskohteet voit jakaa tehtäviä tehokkaammin ja saavuttaa parempia tuloksia.
 8. Anna vapaus ja vastuu: Anna tiimin jäsenille vapaus tehdä työnsä tavalla, joka sopii heille parhaiten, mutta varmista, että he tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa.
 9. Ota vastuu tiimin kehittämisestä: Tiimin kehittäminen on jatkuva prosessi. Ota vastuu tiimin jäsenten kehittämisestä ja pyri jatkuvasti parantamaan tiimin toimintaa.
 10. Pidä huolta hyvinvoinnista: Tiimin jäsenten hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää, jotta he voivat olla tuottavia ja tehokkaita. Tarjoa työntekijöille mahdollisuus heitä motivoivaan ja vahvistavaan tukeen, kuten elämäntilanteissa joustavaan työaikaan, ja työpaikan hyvinvointia vahvistaviin työskentelyolosuhteisiin.
 11. Ole esimerkki: Tiimin johtajana sinun on oltava esimerkki muille tiimin jäsenille. Toimimalla rehellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti luot positiivisen ilmapiirin ja innostat ja motivoit tiimiä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.

Tiimin kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä ja vahvoja valmentavan johtajuuden taitoja.  LMI Valmentava Johtaminen-ohjelma ohjaa sinua systemaattisessa kehittämisessä. Sen tuella saat strategian elämään hyvinvoivan tiimin arjessa ja saat aikaan mitattavia, positiivisia tuloksia.

Lue referenssi:  Valmentava johtajuuskulttuuri Sevas Kodit Oy:ssä

 

Lisää samasta aiheesta