Tehokkaan strategian määrittely ja johtaminen

  • Selkeä missio (miksi olemme olemassa)
  • Strateginen arviointi (nykytilanteemme)
  • Selkeä kehityssuunnitelma (mitä haluamme saavuutta ja miten)
  • Jalkauttaa toimintasuunnitelmaa (viedä strategiamme arkeen)

Strateginen johtaminen – ohjelma ei löydy vielä suomenkielisenä, mutta mm. englanninkielisenä.

Effective Strategic Leadership®

  • Clear purpose (why you exist)
  • Strategic assessment (where you stand now)
  • Clear plan for development (where you want to go)
  • Implement the Plan of Action (making strategy happen)

The single biggest problem in business is sticking to your old business model for just a bit too long.