Pyri tuloksiin, älä täydellisyyteen

  • Henkilökohtainen tuottavuus
  • Selkeät päämäärät ja priorisointi
  • Ajankäytönhallinta keskittymällä oleelliseen
  • Tuottava kommunikaatio
  • Ryhmän sitouttaminen
  • Ryhmän tuottavuus