Yksilöllinen, tuloksellinen ja motivoiva prosessi
fokusoi oleelliseen ja varmistaa toimenpiteiden viemisen käytäntöön

Uniikki materiaali
luo selkeän rakenteen kehitystyölle sekä mahdollistaa toteutuksen ja oppimisen omalla tahdilla ja omassa työympäristössä

Kokenut, koulutettu johtajuuskehittäjä
lisää tietoisuutta ja varmentaa kehityksen edistymistä

Ihmisten ja itsensä johtaminen, muutosjohtaminen ja tuloksellisuus

Olemme strateginen kumppanisi henkilökohtaisessa ja organisatorisessa johtajuus- ja johtamiskehityksessä. Johtajuuden kehittäminen ei ole tapahtuma tai projekti, vaan jatkuva prosessi. Johtajuustaitojen kehittäminen on tehokasta kokonaisvaltaisella, organisaation toiminnoista lähtevällä kehittämisprosessillamme. Me kuromme umpeen kyvyn ja suorituksen välistä kuilua. Lähdemme kanssasi kehittämään esimerkiksi näitä alueita: ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen, muutosjohtaminen ja tuottavuus. Asiakaspalautteemme mukaan itsetuntemus ja itseluottamus vahvistuvat ja tavoitteet toteutuvat.

Moderni esimiesvalmennus parantaa johtajuutta kaikilla organisaatiotasoilla

Nykypäivän organisaatioissa kaikkien tulee osoittaa johtajuutta. Menestyneimmät organisaatiot tunnistavat työntekijöidensä tarpeen johtaa, itseään ja muita. Kun ihmiset osaavat johtaa, he ottavat vastuuta, voimaantuvat toimimaan tehtävissään luovasti ja innokkaasti ja saavat tulosta aikaiseksi.

Total Leader® -konseptin perustana on organisaatioiden tarve kehittää jokaisen työntekijän johtajuustaitoja

Parhaat, kokonaisvaltaiset johtajat ovat erinomaisia kaikilla johtamisen avainalueilla: henkilökohtainen tuottavuus, itsensä johtaminen, valmentava johtaminen sekä strateginen johtaminen.

Konseptimme koostuu neljästä ohjelmakokonaisuudesta, jotka ovat kaikki käytännönläheisiä ja todellisen kokemuksen muovaamia. Näiden avulla sinä ja organisaatiosi pystytte saavuttamaan mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia johtamisen tärkeimmillä osa-alueilla. Innostava prosessi ohjaa keskittymään oleelliseen sekä asettamaan selkeät päämäärät ja toteuttamaan niitä asteittain.

 

Tuottavuus ja työhyvinvointi kasvuun LMI-kokonaisuuksilla

LMI Finland on kehityshaluisia ja kiireisiä johtajia ja organisaatioita varten. Tiedämme että pitkät seminaaripäivät ja yleiset koulutukset eivät tuo toivottua tulosta sijoitetulle ajalle ja rahalle. Teemme asioita toisin. Tarjoamme jatkuvan oppimisen omassa työympäristössä keskittymällä oleelliseen. Konkreettista tulosta syntyy päämäärätietoisen prosessin kautta, tuottavuutta lisäävää toimintatapaa kehittämällä ja viemällä toimenpiteet käytäntöön.

The Total Leader® -konsepti

Tavoitteista tuloksiin®

Henkilökohtainen tuottavuus
Selkeät päämäärät ja priorisointi
Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen
Tuottava kommunikaatio
Ryhmän sitouttaminen
Ryhmän tuottavuus


The Total Leader® -konsepti

Oman minän johtaminen®

Vahva itseohjautuvuus ja muutosvalmius
Selkeät arvot ja vahvuudet
Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
Itseluottamus ja motivaatio
Työ- ja yksityiselämän tasapaino
Kommunikointitaito ja muiden johtaminen


The Total Leader® -konsepti

Valmentava johtaminen®

Motivoiva ja tuottava johtaja
Selkeä tulevaisuuden suunta ja kommunikointi
Muutoksen ja innovaation johtaminen
Ihmisten ymmärtäminen ja sitouttaminen
Aikaansaavien tiimien rakentaminen


The Total Leader® -konsepti

Strateginen johtaminen®

Tehokkaan strategian määrittely ja johtaminen
Selkeä missio
Strateginen arviointi
Selkeä kehityssuunnitelma
Toimintasuunnitelman jalkauttaminen


Kiinnostuitko johtajuusohjelmistamme?