Kokonaisvaltainen johtaminen -konsepti on kehityshaluisille johtajille ja organisaatioille

Konsepti koostuu neljästä johtajuusohjelmasta, jotka ovat kaikki innovatiivisia, todellisen kokemuksen muovaamia ohjelmia. Näiden avulla pystyy kehittämään johtamisen neljää avainkehitysvaihetta sekä saavuttaa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Prosessia ohjaavat jatkuva oppiminen, innostava ja positiivinen ilmapiiri sekä tuottavuuden lisääminen.

Nykyaikainen liike-elämä vaatii taitavia johtajia kaikilla organisaatiotasoilla

Menestyneimmät organisaatiot tunnistavat työntekijöidensä tarpeen johtaa. Kun ihmiset osaavat johtaa, he ottavat vastuuta, saavat tulosta aikaiseksi sekä voimaantuvat toimimaan tehtävissään luovasti ja innovatiivisesti.

Total Leader® -konseptin perustana on organisaatioiden tarve kehittää jokaisen työntekijän johtamistaitoja.

Parhaat, kokonaisvaltaiset johtajat ovat erinomaisia kaikilla johtamisen osa-alueilla. Kokonaisvaltainen johtaja kehittää neljää johtamisen avainkehitysvaihetta: henkilökohtainen tuottavuus, oman minän johtaminen, valmentava johtaminen sekä strateginen johtaminen. Johtamistaitojen kehitys onnistuu parhaiten hyödyntämällä täysimääräistä, integroitua ja kokonaisvaltaista kehitysprosessia.