Näin asiakkaamme kertovat

”Olen tuottavampi, viestin selkeämmin ja teen parempia päätöksiä. Keskityn olennaiseen ja koordinoin tehtäviä muille.”
”Ymmärrän nyt, mitä johtajuus tarkoittaa ja mikä oma roolini on. Tiedän, mitä haluan ja olen rento, mutta päättäväinen. Tämä on ollut tosi hyvä asia meille esimiehille.”
”Olen saanut tarvittavat työkalut, ja olen nyt innostunut johtajatyöstäni. Käyn vaikeitakin keskusteluja, näen mahdollisuudet, asetan päämääriä ja saatan projektimme loppuun.”
”Tämä on ollut äärettömän positiivinen ja kasvattava kokemus, josta on tullut pysyvä tapa.”

Itsensä johtaminen ja muiden johtaminen

 • Vahva itseohjautuvuus, vastuunkanto ja muutosvalmius
 • Selkeät arvot ja vahvuudet
 • Itseluottamus ja motivaatio
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
 • Työ- ja yksityiselämän tasapaino
 • Kommunikointitaito ja muiden johtaminen

Hyvä johtaminen on avain menestykseen ja työhyvinvointiin

Tehokas ja kommunikoiva johtaminen sekä itsensä johtaminen ovat avain yksilön ja organisaation työhyvinvointiin ja hyviin tuloksiin. Johtaja on esimerkki ympärillä oleville ihmisille ja hän vaikuttaa merkittävästi organisaation työskentelytapoihin sekä tuloksen tekoon.

Itsensä johtamisen kehittäminen alkaa itsetuntemuksesta

Onnistuminen ja tulosten aikaansaaminen riippuu suurelta osin taidosta johtaa itseään, käyttää omia vahvuuksiaan ja toimia arvojensa mukaisesti. Tämän vuoksi aito johtamisen kehittäminen tapahtuu sisältä ulospäin. Itseohjautuvuuden vahvistuminen organisaation joka tasolla mahdollistaa kasvun ja kehityksen.

Oman minän johtajat suunnittelevat, millaisen elämän haluavat, ja toteuttavat suunnitelmansa. Ohjelma perustuu tietoiseen ja tavoitteelliseen kykyjen, vahvuuksien ja sisäisen johtajuuden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Otat ohjat, etkä anna olosuhteiden estää sinua.

Keskity oleelliseen omassa työympäristössäsi

Työstät motivoivassa prosessissa omia aitoja tilanteitasi ja haasteitasi sekä löydät niihin ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Sovellat tavoitteet, suunnitelmat ja oivallukset vaiheittain käytäntöön ja huomaat, että kasvat samanaikaisesti tehtävässäsi.

Kehität johtajuutta osaamisesi ja vahvuuksiesi varaan keskittymällä sinulle tärkeisiin osa-alueisiin. Tutkitusti tuloksellinen prosessi ja uniikki materiaali luovat selkeän rakenteen kehitystyöllesi.

Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen saat kokeneelta LMI-johtajuuskehittäjältä. Käytämme eri metodeja (moniaistinen oppiminen, valmennus, coaching ja konsultointi  ja haastamme sinut tekemään vaadittavat muutokset.

Pysyviä tuloksia

Muutos vaatii aikaa – kannattaa aloittaa jo tänään. Ota meihin yhteyttä!

Tapojen ja toimenpiteiden pitkäkestoinen työstäminen aikaansaa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Siksi ohjelmamme suositeltu kesto on 7-9 kuukautta. Edistymistäsi seurataan ja mitataan  koko prosessin ajan.

Kenelle

Ohjelma sopii johtajien ja johtoryhmien lisäksi myös myyntihenkilöstölle, esimiehille, ja asiantuntijoille – niin yksilöille kuin ryhmillekin. Ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan organisaation ja osallistujan tavoitteita ja kehittämistarpeita.

Oman minän johtaminen® -prosessi

 • tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu johdon ja osallistujan kanssa
 • alkuhaastattelu osallistujan kanssa
 • tavoitteiden konkretisoiminen
 • 8-12 henkilökohtaista valmennustapaamista
 • uniikki materiaali; ajatuksia herättävä teksti ja pohja omaan toimintasuunnitelmaan
 • valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden mittaus prosessin edetessä ja lopussa
 • mahdollisuus keskusteluihin johtajuuskehittäjän kanssa koko prosessin aikaan
 • tarvittavat tapaamiset johdon kanssa
 • seurantatapaaminen noin 3 kk prosessin päätyttyä

Ajatuksia herättävä teksti sekä luettavassa että kuunneltavassa muodossa.
Materiaali saatavana sekä fyysisenä että online-versiona ja usealla eri kielellä.
Ohjelma toimii mainiosti myös täysin etävalmennuksena.

Investointi

Alkaen 5400 euroa + alv

Ryhmän / ryhmävalmennuksen hinta määritellään kokonaisuuden perusteella.

 

Kiinnostuitko?