Ajanhallinta, itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus ovat tärkeimpiä taitoja tämän päivän työelämässä, varsikin projektityössä. Nämä ovat kaikki ominaisuuksia ja kykyjä, joita voi oppia ja kehittää koko ajan lisää. Harvoin niitä opiskellaan ennen työelämään astumista. Hyvä johtajuus ja sen määritelmä on myös muuttunut paljon. Eri aikoina johtajuus on tarkoittanut hyvinkin erilaisia asioita ja nykyään johtajilta vaaditaankin aivan erilaisia kykyjä kuin vaikka 20 vuotta sitten.

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Käytämme aikaamme jakaen sen elämässämme erilaisille asioille, kuten työ, opiskelu, vapaa-aika, ystävät, perhe, harrastukset. Valitsemme pitkälti itse, miten paljon aikaa haluamme päivittäin käyttää mihinkin asiaan ja tehtävään. Mitä paremmin ja tietoisemmin suunnittelemme ajankäyttömme, sitä varmemmin pystymme käyttämään sitä haluamiimme asioihin ja saavuttamaan tavoitteemme. Ajanhallinta ja itsensä johtaminen ovat tärkeässä osassa menestystä, tavoitteiden saavuttamista ja niiden avulla pystymme myös yleensä saamaan enemmän vapaa-aikaa. Työelämässä tehokas ajankäytön hallinta vähentää myös stressiä, kun työtehtävät ja projektit sekä niihin käytettävä aika toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus

Ajankäytön hallinnan lisäksi tehokkaan itsensä johtamisen elementtejä ovat päämäärien asettaminen ja niiden saavuttamisen seuranta. Päämäärien asettaminen mahdollisimman täsmällisesti ja konkreettisesti on oleellista niiden saavuttamisen kannalta sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. Mielessä täytyy olla kristallin kirkas visio siitä, mihin pyritään. Tavoitteissa pysyminen vaatii itsekuria ja sen vuoksi tavoitteet ja päämäärät on hyvä pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja säännöllisesti saavutettavissa oleviksi välitavoitteiksi. Näin motivaatio säilyy ja matkan varrella voi kokea onnistumisen tunteita. Itsensä johtaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tavoitteisiin pyrkimistä, vaan sen lisäksi siihen kuuluvat olennaisesti hyvä itsetuntemus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Itseohjautuvuus on pitkälti asenne, joka pohjautuu omaan motivaatioomme, haluumme ja kykyymme tehdä asioita itsenäisesti, ilman jatkuvaa ulkopuolista kontrollia.

Osallistava ja vuorovaikutteinen johtaminen

Hierarkkinen johtamismalli ei ole enää ajankohtainen työelämässä, vaan myös johtajalta vaaditaan monenlaisia kykyjä. Nykyään johtajuudessa korostetaan useissa yrityksissä vuorovaikutuksellisesta, osallistavaa, motivoivaa ja valmentavaa johtajuutta. Esimiehen tehtävänä on olla työntekijöiden mahdollistaja, joka osaa löytää ja tukea jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia tiimin tai organisaation hyväksi. Valmentava johtajuus tukee työntekijöiden itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista. Johtajien valmentaminen uudenlaiseen, valmentavaan johtamistapaan on yritykselle kannattava investointi. Tarjoamme monipuoliset valmennusohjelmat johtajuuden kehittämiseen, esimieskoulutukseen, johtamisen koulutukseen ja esimiesten valmennukseen sekä ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen.

Lue lisää Oman minän johtaminen -ohjelmasta »
Lue lisää Valmentava johtaminen -ohjelmasta »
Lue lisää Total leader -konseptista »
Lue lisää meistä  »