Näin asiakkaamme kertovat

”Olen oppinut aidon kommunikoinnin, selkeän mission ja päämäärien tärkeyden. Olemme muuttaneet organisaatiotamme ja kääntäneet viisivuotisen taloudellisen alamäen kasvuun.”

”Fokuksemme johtoryhmän kokouksissa on nyt strategisessa kehittämisessä, mikä on todella iso muutos.”

”Olemme luoneet hyvin toimivan strategian ja kommunikoineet sen jokaiselle. Tiedämme mihin olemme menossa ja pystymme sen ansioista työskentelemään paljon tehokkaammin.”

Tehokkaan strategian määrittely ja johtaminen

 • Selkeä missio (miksi olemme olemassa)
 • Strateginen arviointi (nykytilanteemme)
 • Selkeä kehityssuunnitelma (mitä haluamme saavuutta ja miten)
 • Toimintasuunnitelman jalkauttaminen (strategian vieminen arkeen)

Strateginen johtaminen® -ohjelman aineisto on englanninkielinen. Yksilö- ja ryhmävalmennus voimme käydä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 


Strategisen johtamisen voima

Tehokkaan strategian tarve on kasvanut räjähdysmäisesti yritysmaailman muuttuessa, jatkuvan innovoinnin, nopeiden kommunikaatioyhteyksien ja alati kehittyvien teknologioiden vuoksi.

Kenelläkään ei ole nykyään varaa tuhlata aikaa tai resursseja, sillä menestyäkseen yritysten täytyy kehittää ja jalkauttaa selkeä strategia läpi koko organisaation.

Johda organisaatiotasi

Strateginen johtaminen on kykyä johtaa organisaatiota. Strateginen johtaja pystyy määrittelemään ryhmän tarkoituksen, sen avainstrategiat, löytämään organisaatiolle parhaan mahdollisen rakenteen sekä oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin ja luomaan tehokkaimmat prosessit saadakseen organisaation menestymään.

Strateginen johtaminen ei ole vain suunnan valitsemista vaan myös suunnitelmien toteuttamista ja seurantaa.

Keskity oleelliseen omassa työympäristössäsi

Työstätte motivoivassa prosessissa omia aitoja tilanteita ja haasteita sekä löydätte niihin ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Sovellatte tavoitteet, suunnitelmat ja oivallukset vaiheittain käytäntöön ja huomaatte, että kehitytte samanaikaisesti.

Kehitätte menetelmiästrategiataitojanne osaamisenne ja vahvuuksienne varaan keskittymällä teille tärkeisiin osa-alueisiin. Tutkitusti tuloksellinen prosessi ja uniikki materiaali luovat selkeän rakenteen kehitystyöllenne.

Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen saatte kokeneelta LMI-johtajuuskehittäjältä. Käytämme eri menetelmiä (moniaistinen oppiminen, valmennus, coaching ja konsutointi) ja haastamme teidät tekemään vaadittavat muutokset.

Pysyviä tuloksia

Muutos vaatii aikaa – kannattaa aloittaa jo tänään. Ota meihin yhteyttä!

Tapojen ja toimenpiteiden pitkäkestoinen työstäminen aikaansaa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Siksi ohjelmamme suositeltu kesto on 7-9 kuukautta. Edistymistäsi seurataan ja mitataan  koko prosessin ajan.

Kenelle

Ohjelma sopii ylimmälle johdolle ja yksiköiden johtajille ryhmänä tai yksilöllisesti. Ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan organisaation sekä osallistujan tavoitteita ja kehittämistarpeita.

Strateginen johtaminen® -prosessi

 • tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu johdon ja osallistujan kanssa
 • alkuhaastattelu osallistujan kanssa
 • tavoitteiden konkretisoiminen
 • 8-10 henkilökohtaista valmennustapaamista
 • uniikki materiaali; ajatuksia herättävä teksti ja pohja omaan toimintasuunnitelmaan
 • valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden mittaus prosessin edetessä ja lopussa
 • mahdollisuus keskusteluihin johtajuuskehittäjän kanssa koko prosessin aikaan
 • tarvittavat tapaamiset johdon kanssa
 • seurantatapaaminen noin 3 kk prosessin päätyttyä

Ajatuksia herättävä teksti sekä luettavassa että kuunneltavassa muodossa.
Materiaali saatavana sekä fyysisenä että online-versiona.
Ohjelma toimii mainiosti myös etävalmennuksena.

Investointi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Hinta määritellään kokonaisuuden perusteella.

 

Kiinnostuitko?