Strateginen johtaminen® – prosessin aikana luotte selkeän ja tehokkaan strategian, muutatte strategian käytännön toimenpiteiksi sekä viette toimenpiteet suunnitelmallisesti arkeen.

Strateginen johtaminen® -prosessi haastaa arvioimaan organisaation toimintaympäristöä, ottamaan kantaa vaihtoehtoihin ja näkemään myös niitä mahdollisuuksia, jotka eivät ole helposti nähtävissä. Se auttaa asettamaan päämäärät riittävän haastaviksi sekä löytämään toimintatavat niiden jakamiseksi koko työyhteisöä motivoiviksi tavoitteiksi ja edelleen tehokkaaksi toiminnaksi.

Tehokkaan strategian määrittely ja johtaminen

  • Selkeä missio (miksi olemme olemassa)
  • Strateginen arviointi (nykytilanteemme)
  • Selkeä kehityssuunnitelma (mitä haluamme saavuutta ja miten)
  • Jalkauttaa toimintasuunnitelmaa (viedä strategiamme arkeen)

Strateginen johtaminen® – ohjelman aineisto on englanninkielinen.  Yksilö- ja ryhmävalmennus voidaan käydä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Effective Strategic Leadership®

  • Clear purpose (why you exist)
  • Strategic assessment (where you stand now)
  • Clear plan for development (where you want to go)
  • Implement the Plan of Action (making strategy happen)

The single biggest problem in business is sticking to your old business model for just a bit too long.

 

Kaikki LMI:n Total Leader -konseptiin kuuluvat ohjelmat »