Strateginen johtaminen® -prosessi haastaa arvioimaan organisaation toimintaympäristöä, ottamaan kantaa vaihtoehtoihin ja näkemään myös niitä mahdollisuuksia, jotka eivät ole helposti nähtävissä. Se auttaa asettamaan päämäärät riittävän haastaviksi sekä löytämään toimintatavat niiden jakamiseksi koko työyhteisöä motivoiviksi tavoitteiksi ja edelleen tehokkaaksi toiminnaksi.

Strateginen johtaminen ei ole vain suunnan valitsemista vaan myös suunnitelmien toteuttamista ja seurantaa.

Tehokkaan strategian määrittely ja johtaminen

  • Selkeä missio (miksi olemme olemassa)
  • Strateginen arviointi (nykytilanteemme)
  • Selkeä kehityssuunnitelma (mitä haluamme saavuutta ja miten)
  • Toimintasuunnitelman jalkauttaminen (strategian vieminen arkeen)

Strateginen johtaminen® – ohjelman aineisto on englanninkielinen,  Effective Strategic Leadership®.  Yksilö- ja ryhmävalmennus voidaan käydä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Vanhassa toimintamallissa hiukan liian pitkään pitäytyminen on liiketoiminnan suurimpia ongelmia