Tavoitteista tuloksiin® - ajanhallinta ja tuottavuus
Tavoitteista Tuloksiin® vahvistaa osallistujan organisointi- ja suunnittelutaitoja sekä parantaa työn tuottavuutta ja ajankäytön hallintaa. Priorisoinnin, delegoinnin ja eliminoinnin kyky vahvistuu, samoin kommunikointitaito kehittyy. Opit motivoimaan itseäsi ja ryhmänjäseniä tehokkaasti sekä vahvistamaan tiimin tuottavuutta ja ryhmädynamiikkaa, mikä vaikuttaa välittömästi ryhmäsi hyvinvointiin.

Saat enemmän tuloksia samalla tuntimäärällä.

Suunnitelmallisuus, tuottavuus, ajankäytön hallinta

  • Henkilökohtainen tuottavuus
  • Selkeät päämäärät, priorisointi ja asteittainen toteuttaminen
  • Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen
  • Tuottava kommunikaatio
  • Ryhmän sitouttaminen
  • Ryhmän tuottavuus

Pyri tuloksiin, älä täydellisyyteen