Tavoitteista tuloksiin® - ajanhallinta ja tuottavuus

Tavoitteista Tuloksiin® vahvistaa osallistujan organisointi- ja suunnittelutaitoja sekä parantaa työn tuottavuutta ja ajankäytön hallintaa. Priorisoinnin, delegoinnin ja eliminoinnin kyky vahvistuu, samoin kommunikointitaito kehittyy. Opit motivoimaan itseäsi ja ryhmänjäseniä tehokkaasti sekä vahvistamaan tiimin tuottavuutta ja ryhmädynamiikkaa, mikä vaikuttaa välittömästi ryhmäsi hyvinvointiin.

Suunnitelmallisuus, tuottavuus, ajankäytön hallinta

  • Henkilökohtainen tuottavuus
  • Selkeät päämäärät ja priorisointi
  • Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen
  • Tuottava kommunikaatio
  • Ryhmän sitouttaminen
  • Ryhmän tuottavuus

Pyri tuloksiin, älä täydellisyyteen

 

Kaikki LMI:n Total Leader -konseptiin kuuluvat ohjelmat »