Näin asiakkaamme kertovat

”Töiden parempi suunnittelu ja myyntikäyntien tuottavuus on tuplannut myyntini.”

”Tavoitteista tuloksiin -prosessi on lisännyt henkilökohtaista tuottavuuttamme keskimäärin 20%. Motivaatio on hyvä ja kommunikoimme paljon paremmin.”

”Olen oppinut, että avaimet omaan hyvinvointiin ja menestymiseen ovat suurimmaksi osaksi omissa käsissä.”

”Teemme saman verran töitä kuin ennenkin, mutta tulosta on syntynyt paljon enemmän.”

Suunnitelmallisuus, tuottavuus, ajankäytön hallinta

 • Henkilökohtainen tuottavuus
 • Selkeät päämäärät, priorisointi ja asteittainen toteuttaminen
 • Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen
 • Tuottava kommunikaatio
 • Ryhmän sitouttaminen
 • Ryhmän tuottavuus

Tuottavuus on menestyksen perusta

Työelämän vauhti kiihtyy entisestään ja kilpailu on kovaa. Oikea priorisointi ja kommunikaatio luovat perustan organisaation kilpailukyvylle ja menestykselle. Tuottavuuden kasvu toimii jatkuvan kehityksen käyttövoimana ja tuo ammattiylpeyttä hyvin tehdystä työstä.

Tavoitteista tuloksiin® -valmennuksen avulla löydät tuottavuuden avaimet

Henkilökohtainen tuottavuus on kykyä hallita ajankäyttöään sekä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tavoitteista tuloksiin® on tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa vahvistat organisointi-, suunnittelu- ja kommunikaatiotaitojasi. Prosessin aikana parannat tietoisesti omaa sekä ryhmäsi tulosta.

Saat enemmän tuloksia samalla tuntimäärällä.

Keskity oleelliseen omassa työympäristössäsi

Työstät motivoivassa prosessissa omia aitoja tilanteitasi ja haasteitasi sekä löydät niihin ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Sovellat tavoitteet, suunnitelmat ja oivallukset vaiheittain käytäntöön ja huomaat, että kasvat samanaikaisesti tehtävässäsi.

Kehität tuottavuutta osaamisesi ja vahvuuksiesi varaan keskittymällä sinulle tärkeisiin osa-alueisiin. Tutkitusti tuloksellinen prosessi ja uniikki materiaali luovat selkeän rakenteen kehitystyöllesi.

Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen saat kokeneelta LMI-johtajuuskehittäjältä. Käytämme eri menetelmiä (moniaistinen oppiminen, valmennus, coaching ja konsultointi) ja haastamme sinut tekemään vaadittavat muutokset.

Pysyviä tuloksia

Muutos vaatii aikaa – kannattaa aloittaa jo tänään. Ota meihin yhteyttä!

Tapojen ja toimenpiteiden pitkäkestoinen työstäminen aikaansaa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Siksi ohjelmamme suositeltu kesto on 4-6 kuukautta. Edistymistäsi seurataan ja mitataan  koko prosessin ajan.

Kenelle

Ohjelma sopii johtajille, esimiehille, myyntihenkilöille ja asiantuntijoille ryhmänä tai yksilöllisesti. Ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan organisaation sekä osallistujan tavoitteita ja kehittämistarpeita.

Tavoitteista tuloksiin® -prosessi

 • päämäärien asettaminen ja suunnittelu johdon ja osallistujan kanssa
 • alkuhaastattelu osallistujan kanssa
 • tavoitteiden konkretisoiminen
 • 4-6 henkilökohtaista valmennustapaamista
 • uniikki materiaali – ajatuksia herättävä teksti ja pohja omaan toimintasuunnitelmaan
 • valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden mittaus prosessin edetessä ja lopussa
 • mahdollisuus keskusteluihin johtajuuskehittäjän kanssa koko prosessin aikaan
 • tarvittavat tapaamiset johdon kanssa
 • seurantatapaaminen noin 3 kk prosessin päätyttyä

Ajatuksia herättävä teksti sekä luettavassa että kuunneltavassa muodossa.
Materiaali saatavana sekä fyysisenä että online-versiona ja usealla eri kielellä.
Ohjelma toimii mainiosti myös täysin etävalmennuksena.

Investointi

Alkaen 3300 euroa + alv

Ryhmän / ryhmävalmennuksen hinta määritellään kokonaisuuden perusteella.

 

Kiinnostuitko?