Näin asiakkaamme kertovat

”Prosessi on luonut homogeenisen tiimin, mikä oli tavoite. Motivaatio on nyt hyvä ja meillä on selkeä visio ja suunta.”

”Otan nyt työntekijät paremmin huomioon. Asenteissa on tapahtunut muutos koko organisaatiossa ja nyt puhalletaan yhteen hiileen.”

”Saatu porukka oikeasti pysähtymään ja miettimään. Asiat ovat edenneet kuin ”juna”. On saatu huikeita asioita aikaan.”

Sitoutuneiden ryhmien kehittäminen ja johtaminen

 • Motivoiva ja aikaansaava johtaja
 • Selkeä tulevaisuuden suunta ja kommunikointi
 • Ihmisten ymmärtäminen ja sitouttaminen
 • Muutoksen ja innovaation johtaminen
 • Tuottavien tiimien ja ryhmien rakentaminen

Valmentava johtaminen on ihmislähtöistä

Liike-elämän muuttuessa taitavien johtajien tarve on suuri. Organisaatioiden madaltuminen ja tulospaineet vaativat motivoitunutta ja tavoitteellista työotetta niin yksilöiltä kuin tiimeiltäkin.

Valmentava johtaminen perustuu ajatukseen, että ihmiset ovat kaiken kehityksen lähde ja täten avain menestykseen. Tullakseen vahvaksi organisaation on kehitettävä kaikkien johtamistaitoja.

Johda ryhmäsi menestykseen

Tehokas johtaminen on mahdollista vain, kun rakennat luottavaisen suhteen tiimisi jäseniin ja saavutatte tuloksia yhteistyössä. Valmentavalla otteellasi johdat ja haastat henkilöitä oppimaan ja käyttämään energiaansa ja kykyjään luovasti ja tehokkaasti.

Valmentava johtaminen® on tavoitteellinen kykyjen, vahvuuksien ja johtajuuden kehittämisprosessi.

Johdat tietoisesti ryhmäsi ja organisaatiosi menestykseen.

Esimiesvalmennus auttaa keskittymään oleelliseen

Työstät motivoivassa prosessissa omia aitoja tilanteitasi ja haasteitasi sekä löydät niihin ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Sovellat tavoitteet, suunnitelmat ja oivallukset vaiheittain käytäntöön ja huomaat, että kasvat samanaikaisesti tehtävässäsi.

Esimiesvalmennus haastaa sinut kehittämään johtajuutta osaamisesi ja vahvuuksiesi varaan keskittymällä sinulle tärkeisiin osa-alueisiin. Tutkitusti tuloksellinen prosessi ja uniikki materiaali luovat selkeän rakenteen kehitystyöllesi.

Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen saat kokeneelta LMI-johtajuuskehittäjältä. Käytämme eri menetelmiä (moniaistinen oppiminen, valmennus, coaching ja konsultointi)  ja haastamme sinut tekemään vaadittavat muutokset.

Valmentava johtaminen tuo pysyviä tuloksia

Muutos vaatii aikaa – kannattaa aloittaa jo tänään. Ota meihin yhteyttä!

Tapojen ja toimenpiteiden pitkäkestoinen työstäminen aikaan saa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia. Siksi esimiesvalmennuksen suositeltu kesto on 7-9 kuukautta. Edistymistäsi seurataan ja mitataan koko prosessin ajan.

Kenelle

Ohjelma sopii johtajille, johtoryhmille, esimiehille sekä ryhmän-/tiiminvetäjille ryhmänä tai yksilöllisesti. Ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan organisaation sekä osallistujan tavoitteita ja kehittämistarpeita.

Valmentava johtaminen® -prosessi

 • tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu johdon ja osallistujan kanssa
 • alkuhaastattelu osallistujan kanssa
 • tavoitteiden konkretisoiminen
 • 8-10 henkilökohtaista valmennustapaamista
 • uniikki materiaali; ajatuksia herättävä teksti ja pohja omaan toimintasuunnitelmaan
 • valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden mittaus prosessin edetessä ja lopussa
 • mahdollisuus keskusteluihin johtajuuskehittäjän kanssa koko prosessin aikaan
 • tarvittavat tapaamiset johdon kanssa
 • seurantatapaaminen noin 3 kk prosessin päätyttyä

Ajatuksia herättävä teksti sekä luettavassa että kuunneltavassa muodossa.
Materiaali saatavana sekä fyysisenä että online-versiona ja usealla eri kielellä.
Ohjelma toimii mainiosti myös täysin etävalmennuksena.

Investointi

Alkaen 5600 euroa + alv

Ryhmän / ryhmävalmennuksen hinta määritellään kokonaisuuden perusteella.

 

Kiinnostuitko?