Insinööri (YAMK); teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (AMK); rakennustekniikka, johtamisen aineopinnot, sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä
Erityisosaaminen: rakentaminen ja infra, muutosjohtaminen, tuotantojohtaminen, aikataulunhallinta, budjetointi ja talouden hallinta, projektiliiketoiminta, hankintatoimi,
sopimustekniikka, vastuullisuus
Alue: Kuopio

Muutos on mahdollisuus

Jani on aloittanut LMI Johtajuuskehittäjänä vuoden 2024 alkupuolella. Jani on tehnyt pitkän työuran erilaisissa rakentamisen, infran ja kunnossapidon tehtävissä viimeisen 20 vuoden aikana. Jani on toiminut muun muassa projektipäällikkönä ja tulosyksikövastuussa, joka on auttanut Jania kehittymään erityisesti esihenkilö- ja muutosjohtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä.

–Johtamisvalmennuksessa on hyötyä kokemuksesta erilaisista yhteistoimintamuodoista välillä hektisessäkin projektiliiketoiminnassa. On tärkeää ymmärtää erilaisten osapuolten, kuten tilaajan ja palveluntuottajan intressejä. Lopultahan johtaminen on kommunikaatiota sekä viestin välittämistä, jonka tekee myös mielenkiintoiseksi yhä kiihtyvä digitalisaatio etä- ja hybridityömahdollisuuksineen.

–Myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet todennäköisesti mullistavat suomalaista työelämää paljonkin lähivuosina, jolloin tarvitaan operatiivisen toiminnan muutosjohtamistaitoja, mutta varmasti myös entistä ihmisläheisempää johtajuutta yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Janin kautta voit myös rahoittaa valmennuksesi joko yritysasiakkaana tai kuluttaja-asiakkaana OP rahoituksen avulla.
Yritysasiakkaana OP rahoitusvaihtoehto
Kuluttaja-asiakkaana OP rahoitusvaihtoehto