Sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä, työnohjaaja
Erityisosaaminen: työhyvinvointi, esimiestyö, johtaminen, vuorovaikutustaidot
Valmentaa suomeksi ja englanniksi
Alue: Oulu, Rovaniemi

Jokainen pärjää ruorissa silloin, kun meri on tyyni

Eija toimi terveydenhuollon alalla eri esimies- ja johtamistehtävissä 20 vuoden ajan ennen siirtymistään LMI-johtajuuskehittäjäksi. Johtamiskokemusta hänelle on kertynyt niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Organisaatioiden erilaisissa vaiheissa hän on ollut mukana aina perustamisesta alasajoon. Myös kokemukset muutosjohtamisesta ja integraatioista ovat hänelle tuttuja. Työterveyshuollon vuosina Eijalla kertyi kokemusta asiakkuuksien kautta monenlaisista toimialoista erilaisine haasteineen.

”Uskon vilpittömästi ja kokemuksen kautta siihen, että hyvinvoiva työyhteisö tuottaa arvoa asiakkaalle, ja samalla näkyy yrityksen tuloksessa positiivisesti. Avainasemassa tämän saavuttamisessa on johto. Aito vuorovaikutus, toimivat prosessit ja selkeät yhdessä sovitut tavoitteet vievät jo pitkälle.”

”Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö haastaa johtamista monella tapaa ja vaatii myös jatkuvaa kehittymistä. On palkitsevaa olla mukana tässä prosessissa, nähdä kehittymisen mahdollisuudet ja etenkin sen positiiviset tulokset.”

 

Kaikki LMI:n johtajuuskehittäjät »