KM, sertifioitu LMI -johtajuuskehittäjä, työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeinen terapeutti (PGDipl). 
Eritysosaaminen: johtaminen, visio- ja strategiatyö, vuorovaikutus ja aito kohtaaminen, asiakaslähtöinen palvelutuotanto ja prosessikehitys, julkinen ja yksityinen sektori, ratkaisukeskeinen työnohjaus ja terapia.
Alue: Helsinki, Hämeenlinna, Tampere

Ota sinussa oleva koko potentiaali käyttöösi – seuraavalle tasolle

”Ennen kuin Jaana aloitti LMI-johtajuuskehittäjänä hän toimi 10 vuotta johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen alalla mm. palveluprosessien, organisaatioiden ja esimiestyön osaamisen kehittämisen, työnohjauksen ja konsultoinnin tehtävissä yrittäjänä ja palkansaajana. 15 vuoden vahva kokemus on rakentunut sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen aloilta erilaisissa johtamis- ja asiantuntijarooleissa.

”Koen onnistuneeni työssäni, kun saan asiakkaan oivaltamaan hänessä olemassa olevat taidot ja kyvyt, joiden avulla hän voi saavuttaa asettamansa visiot ja tavoitteet työssä ja vapaa-aikana. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvu ja kehitys oman minän johtamisen avulla motivoi minua suuresti.

Kokonaisvaltainen johtaminen on avain tavoitteiden ja tulosten saavuttamisessa.”

 

Kaikki LMI:n johtajuuskehittäjät »