Sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä, DI (tuotantotalous, innovaatiojärjestelmät), MTI (puutuoteteollisuuden markkinointi), MinD -ohjaaja®, Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot. 
Eritysosaaminen: Johtaminen, projektit, liiketoiminnan kehittäminen, innovaatiot ja verkostoyhteistyö, visio, strategia, arvot ja yrityskulttuuri. Työhyvinvointi, voimavarakeskeinen työote ja psykologisen turvallisuuden merkitys yksilöiden, ryhmien ja yritysten menestymiseen.
Valmentaa suomeksi ja englanniksi.
Asemapaikka: Lahti

Työhyvinvoinnista tulosta

Leeni on savolaissyntyinen päijät-hämäläinen visionääri, herkkä aistija ja tykkää täydestä sydämestään auttaa muita ja kehittää liiketoimintaa, johtamista, työhyvinvointia ja sitä kautta tulosta yrityksissä.

Työkokemusta Leenillä on laajasti metsäteollisuudesta suurista ja keskisuurista yrityksistä. Hän on vetänyt myynti- ja markkinointiorganisaatioiden perustamis-, eriyttämis- ja yhdistämisprojekteja. Projektien vetämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa hänellä on saanut kokemusta yritysten uusiutumisesta, liiketoiminnan ja verkostojen kehittämisestä, asiakaslähtöisestä kehittämisestä, markkinoinnin ja myynnin kehittämisestä sekä vision, strategian ja arvojen luomisesta sekä työhyvinvoinnin merkityksestä henkilöstön ja yrityksen menestymiseen.

”Sydämestäni minua innostaa johtajuuden, myynnin, markkinoinnin ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja niiden vaikutus tuloksiin ottaen huomioon samanaikaisesti kunkin yrityksen liiketoiminta ja tavoitteet.”

Insafe You Can

Kaikki LMI:n johtajuuskehittäjät »