Matti Rytkönen on oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä, ACC-tason koulutus (ICF).
Erityisosaaminen: palveluliiketoiminnan ja muutoksen johtaminen.
Asemapaikka: Kuopio

Kasvu johtajana on yhtä kuin kasvu ihmisenä

Matti on toiminut LMI johtajuuskehittäjänä vuodesta 2008 ja ennen sitä julkishallinnon sekä pankkisektorin johtotehtävissä yli 20 vuotta. Oma vahva johtamiskokemuksensa auttaa hänet ymmärtämään valmennettavien haasteita, käytännön arkea ja heidän työnsä vaativuutta.

”Antoisinta on työskennellä pitkäjänteisesti, luottamuksellisesti ja henkilökohtaisesti valmennettavan kanssa, auttaa häntä onnistumaan ja saada häneltä jokaisen valmennuskeskustelun jälkeen välitön palaute.

Koen onnistumista, kun valmennettavat oivaltavat täysin uusia mahdollisuuksia, innostuvat niistä ja onnistuvat näin saavuttamaan omat, tärkeät tavoitteensa.

Valmennustyön suurin saavutukseni on ollut valmentaa vuodesta 2014 lähtien LMI Finlandin vuoden 2016 asiakasta eli Ponsse Oyj:tä. Minulle on ollut etuoikeus seurata läheltä Ponssen innostavaa ja vahvoihin arvoihin perustuvaa toimintatapaa sekä sen vahvaa kasvua.”