FM, englanti/ranska aineenopettaja, sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä, erikoistunut uraohjaaja
Erityisosaaminen: pedagogiikka, vuorovaikutustaidot, arvotyöskentely, kehittämisprojektit, kansainvälisyys, EU-projektit, verkostoituminen, yritysyhteistyö ja työssä jaksaminen
Valmentaa: suomeksi ja englanniksi
Alue: Pääkaupunkiseutu

Valitsen hymyn

Tiina on toiminut koko työuransa ihmisten kehittämisen parissa. Hän on opetusalan rautainen ammattilainen, joka on toiminut lähes 20 vuoden ajan johtotehtävissä vaativan, teknisen erikoisalan, kansainvälisesti arvostetun, säätiöpohjaisen ja Suomen ainoan Kelloseppäkoulun rehtorina ja asiamiehenä. Työssään hän on laajasti verkottunut niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Pedagogiikan käytännön osaaminen ja oppimisprosessin ymmärtäminen antavat Tiinalle loistavan pohjan johtajuuskehittäjän työssä. Tiinan ehdottomia vahvuuksia ovat luovuus, vuorovaikutteinen kohtaaminen, läsnäolo, valmennettavan kannustaminen ja peräänantamaton ratkaisukeskeisyys. Tiina on vakuuttunut, että elämässä on aina enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä.

Omassa johtajan työssään Tiina on käytännössä kokenut, miten merkityksellinen johtajan rooli on organisaation tulosten saavuttamisessa sekä henkilöstön työssä jaksamisessa. Tästä syystä Tiinan missio on auttaa vaativaa johtotyötä tekeviä kehittämään itseään ja sitä kautta koko organisaatiota. Tiina on kannustava, uskoo yhdessä tekemisen voimaan ja tarjoaa valmennuksessa koko osaamisensa valmennettavansa käyttöön.

Tiinasta sanottua: ”Haluan etenkin korostaa itselle tärkeää asiaa, miten sydämellä sinä Tiina teet asioita. Tuot vaikeita asioita esille, nostat epäkohtia pöydille, lakaiset mattojen alta asiat käsiteltäviksi ja viet niitä asioita ihan oikeasti rohkeudella eteenpäin. Jokainen voi sanoa ajattelevansa tietyllä tavalla, mutta kuinka moni todella toimii sillä tavalla? No sinä ainakin.”