Hoivatilat Oyj

Hoivatilat Oyj on johtava vastuullisten yhteiskuntakiinteistöjen tuottaja, omistaja ja vuokraaja, joka toteuttaa vuokrattavia tiloja sekä kunnille että yksityisille palveluntuottajille Suomessa ja Ruotsissa. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 70 kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 250 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. Yhtiö on voimakkaasti kasvava ja palkittu yhtenä Suomen parhaimmista työpaikoista. Toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Oulussa ja Tukholmassa. Hoivatilat on osa belgialaista pörssilistattua Aedifica SA -konsernia.

Jussi Vikman

Jussi Vikman on Hoivatilat Oyj:n asiakkuusjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän johtaa yhtiön hankekehitystä ja myyntiä. Jussi toimii tällä hetkellä esihenkilönä kahdeksalle tiimiläiselleen, jotka työskentelevät maanhankinnan, hankekehityksen, asiakkuuksien ja myynnin, projektinjohtamisen sekä markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä. Jussilla on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan johtotehtävistä, joista viimeiset noin 4 vuotta ovat nykyisestä tehtävästä Hoivatiloilla.

The Total Leader

Jussi kävi läpi LMI:n Total Leader -kokonaisuuteen kuuluvat Oman minän johtaminen® -ohjelman vuonna 2016, Valmentava johtaminen® -ohjelman vuonna 2019 ja Strateginen johtaminen® -ohjelman vuonna 2022. The Total Leader®todistus luovutettiin Jussille 3.1.2023. Ohjelmien vetäjänä toimi Hannu Paasovaara LMI Finlandista.

Jussin kokemuksia LMI:n ohjelmista

Lähdin aikanaan ensimmäiseen LMI:n valmennusohjelmaan mukaan esimieheni hyvien kokemuksien ja suositteluiden pohjalta ja olen erittäin tyytyväinen päätökseeni. Olen kokenut kaikki kolme valmennusohjelmaa erittäin hyödyllisiksi, koska ne on räätälöity aina yksilöllisesti juuri minun sekä yrityksemme tarpeisiin ja tilanteeseen. Systemaattinen ja pitkäjänteinen johtajuuden kehittäminen hyvin käytännönläheisten ja konkreettisten toimenpiteiden kautta tuottaa tuloksia. Olen kokenut henkilökohtaisen valmentajani Hannun kanssa käydyt keskustelut ohjelmien aikana erittäin hyvinä ja merkityksellisinä.

Kehittyminen ja kasvaminen ihmisenä sekä ammattilaisena jatkuu läpi elämän ja omien johtajuustaitojen kehittäminen jatkuvana prosessina on erittäin tärkeää, aivan kuten yrityksen strategiankin jatkuva kehittäminen.