Asiakkaitamme valmennusohjelma on auttanut näin:

  • Motivoi strategiaprosessiin – miksi tehdään!
  • Testaa mainiosti aikaisemman strategian johdonmukaisuutta
  • Strategiakartta pakottaa ottamaan kantaa vaihtoehtoihin
  • Strategiakartta konkretisoi asian aikataulutetuiksi suunnitelmiksi
  • Strategian luonti onnistui koko ryhmän voimin pilkkomalla strategia osiinsa. Tämän jälkeen yksiköiden oli helppoa omistaa ja muodostaa mitattavat ja konkreettiset tavoitteet omille vastuualueilleen.
  • Organisaatio ymmärsi strategian merkityksen
  • Auttoi muuttamaan strategian käytännön toimenpiteiksi

Löydä valmentajasi