Visio määrittää yrityksen menestymisen

Menestyvät yritykset erottavat keskinkertaisista yrityksistä se, että niillä on selkeä visio, jonka ne jakavat organisaation jäsenten kesken innostavasti. Johtajilla ja esimiehillä on tärkeä rooli vision jalkauttamisessa niin, että se motivoi, sitouttaa ja antaa selkeän suunnan töiden priorisoinnille. Jokaisen työntekijän jokaisen tehtävän tarkoituksena on toteuttaa yrityksen visiota.

Visio tuo työhön merkityksellisyyttä

Tiimin jäsenillä, joilla on sama työ ja samat velvollisuudet voi olla täysin erilainen näkemys työstään.  Esimerkiksi rakennustyömaalla saattaa yksi olla muuraamassa, toinen kokea olevansa rakennustyössä ja kolmas rakentavansa suurta monumenttia, vaikka kaikki tekevät samaa työtä. Mikä heidät erottaa? Heidät erottaa heidän oma ajatuksensa työnsä merkityksellisyydestä ja visiosta siitä mihin työ johtaa.

Organisaatiosi henkilöstön asenne, motivoituminen ja tuottavuus sekä sitoutuminen työhön riippuvat paljolti siitä, kuinka he ymmärtävät tehtävänsä. Jos työ tuntuu tärkeältä ja erottamattomalta osalta kokonaisuutta työ saa sisältöä ja antaa tekijälleen tunteen omasta arvokkuudestaan osana päämäärän saavuttamista.

Visio ohjaa työtä kuten kartta matkaa

Visio on kuin kartta koko yritykselle, tavoite tai määränpää, johon ollaan yhdessä menossa. Kuten muillakin matkoilla matkan varrella on aina hyvä olla pysähdyksiä sopivin välein. Pysähdyksillä on tarkoitus varmistaa, että suunta on oikea, kaikki ovat virkeitä jatkamaan matkaa ja seuraavat pysäkit, lopullinen päämäärä ja ajoitus ovat edelleen kirkkaina mielessä.

Vision kirkastaminen on esimiehen tehtävä

Johtajan tehtävä on tehdä visio niin selväksi ja näkyväksi, että jokainen ymmärtää mitä ollaan tavoittelemassa. Jos ajattelemme jokaista työntekijää palapelin osana, kokonaiskuvaa on mahdoton nähdä, ellei tiedä mitä kuvaa tavoitellaan. Johtajan tehtävä on selkeyttää kuva niin että jokainen organisaatiossa tietää paikkansa suuressa kokonaisuudessa. Mitä selkeämpi kokonaiskuva on, sitä helpompi jokaisen on sitoutua siihen ja ymmärtää oma osuutensa. Kun jokainen työntekijä näkee mikä hänen oma palansa on kokonaisuudessa hän voi myös tiedostaa oman tärkeytensä kokonaiskuvassa ja siten työmotivaatio lisääntyy.

Visio on kaikkien työntekijöiden yhteistä omaisuutta. Jos vain johtajalla on suuri visio mutta hän ei pysty kommunikoimaan sitä, ei visiolla ole merkitystä yrityksen menestykselle.

Vision on oltava osa arkijohtamista

Ainoa tapa saada todella ihmiset sitoutumaan visioon on ottaa heidät mukaan vision luomiseen. Koska vision tavoite on motivoida, edistää sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki pääsevät jollakin tavalla mukaan vision luomisprosessiin. Oleellista on myös, ettei visio pölyty käyttämättömänä vaan on elävä osa kaikkea arkijohtamista.

Marja Konkka
LMI johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta