Yrityksen kasvu tarvitsee myös johtajuuden kehittämistä

Yrityksen kasvu tarvitsee myös johtajuuden kehittämistä

Yritysten kasvun esteet ovat yleensä yritysten sisällä. Yrityksen kasvaessa ja toiminnan laajentuessa tekeminen monimutkaistuu; tulee uusia ihmisiä, tuotteita, palveluita, asiakkaita, markkinoita, järjestelmiä, jne. Jos johtamista ei kehitetä kasvun rinnalla vastaamaan uutta monimutkaistuvaa tilannetta, vastaan tulee jossakin vaiheessa lasikatto kasvulle.

Johtajuus ja taloudellinen tulos

Useissa tutkimuksissa (mm. McKinsey & Company ja Egon Zehnder v. 2011, Ossi Aura, Juha Eskelinen, Guy Ahonen ja Timo Kuosmanen v. 2019) on löydetty selvä korrelaatio hyvän johtajuuden ja hyvän taloudellisen tuloksen välillä. Siis hyvä koko ajan kehittyvä johtajuus omalta osaltaan mahdollistaa yrityksen kasvun ja hyvän taloudellisen tuloksen.

Johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen käsi kädessä

Viime aikoina on huomattu, että yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja johtajuuden kehittämisen pitäisi kulkea käsi kädessä (mm. Professor of Practice, Aalto-yliopisto, Pekka Mattila artikkelissaan 28.4.2020). Tällöin johtajuuden tavoitteiden (”Leadership Goals”) ja liiketoiminnan tavoitteiden (”Business Goals”) toteutus tapahtuvat samanaikaisesti toisiaan tukien. On huomionarvoista, että tällainen johtajuuden kehittäminen ei ole pelkästään teoreettista johtajuustiedon hankintaa, jota perinteiset koulutukset edustavat, vaan johtajuuden kehittämisen kytkemistä käytännön työhön ja sitä kautta yrityksen aitoihin konkreettisiin tuloksiin.

Tässä lähestymistavassa johtajuuden kehittämisen, kuten myös liiketoiminnan kehittämisen, päävastuu on yksiselitteisesti yrityksen johdolla ei HR:llä.

Esimerkki – itseohjautuvuus ja strategian toimeenpano

Johtajuuden kehittämistavoitteena on valmentavan johtajuuden kautta lisätä yksilö- ja tiimitason itseohjautuvuutta. Liiketoiminnan tavoitteena on toimeenpanna uutta strategiaa eli saada uusi digitalisaatiota hyödyntävä palvelu koko Suomen markkinoille. Kun näitä molempia tavoitteita toteutetaan käsi kädessä, uusi digitalisaatiota hyödyntävä palvelu tehdään ja viedään asteittain koko Suomen markkinoille aikaisempaa itseohjautuvammin ja sitä samalla käytännössä oppien.

Johtajuuden kehittämisohjelma yhteistyössä LMI:n kanssa

LMI:n johtajuuden kehittämisohjelmat voidaan toteuttaa em. tavalla yrityskohtaisesti räätälöiden ja johtajuuden kehittämistavoitteet ja liiketoiminnan tavoitteet samanaikaisesti käsi kädessä käytännön läheisesti toteuttaen.

Hannu Paasovaara
LMI johtajuuskehittäjä

Lue tästä miten Doorway Finland Oy on kehittänyt johtajuutta.
Lue lisää LMI:n johtajuuden kehittämisohjelmista.

 

Lisää samasta aiheesta