Suunnitelmallisuus, tuottavuus, ajankäytön hallinta

  • Henkilökohtainen tuottavuus
  • Selkeät päämäärät ja priorisointi
  • Ajankäytön hallinta keskittymällä oleelliseen
  • Tuottava kommunikaatio
  • Ryhmän sitouttaminen
  • Ryhmän tuottavuus

Pyri tuloksiin, älä täydellisyyteen